Gå til hovedindhold
Perspektiv
Ydelser

Opdag forbedringspotentialer for sagsbehandlingstiden på ydelsesområdet med KY-data

Sagsbehandlingstiden på ydelsesområdet har på landsplan været relativ stabil siden januar 2022. Tal fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) i FLIS viser sig samtidig, at sagsbehandlingstiden i 2022 varierede i betydelig grad på tværs af kommuner. Det gælder både sagsbehandlingstiden generelt, men også på kontanthjælpsområdet. Udover udviklingen på landsplan, kan du også se hvordan det ser ud med sagsbehandlingstiden i din kommune.

25. apr. 2023

Indhold

  Kommunerne har mulighed for at benchmarke sagsbehandlingstider op mod øvrige kommuner og landsgennemsnit
  For kommunerne kan der potentielt være tid og ressourcer at spare, hvis man nedbringer sagsbehandlingstiden pr. sag. For at få et bedre overblik over, hvordan ens kommune præsterer ift. tid brugt på sagsbehandling, kan det være det en mulighed at kigge på udviklingen i sagsbehandlingstiden, men også at sammenligne sagsbehandlingstid i sin kommune med andre kommuner.

  Udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på landsplan fra og med januar 2022, fremgår af figur 1. Her ses det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ca. har kredset omkring 250-300 timer. Der var et lille fald i april 2022, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt til ca. 150 timer, men sagsbehandlingstiden er derefter steget igen til de ca. 250 timer.

  Kilde: KY-data i FLIS. 

  Hvis man herudover sammenligner den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2022 på tværs af kommuner, kan man se, at der er stor variation ift., hvordan kommunerne klarer sig, jf. figur 2. De kommuner, der havde de laveste sagsbehandlingstider i 2022, brugte i gennemsnit omkring 100 timer. pr. sag, mens de kommuner, der brugte mest tid, lå ved/over 600 timer pr. sag. Til sammenligning lå landsgennemsnittet for sagsbehandlingstiden pr. sag på ca. 253 timer.

  Kilde: KY-data i FLIS.

  Data i et læringsperspektiv – se på sagsbehandlingstiden på kontanthjælpsområdet
  I FLIS er det muligt at dykke yderligere ned i den enkelte kommunes KY-procesdata og målrettet i et læringsperspektiv afdække, hvor i organisationen der opleves udfordringer med de administrative arbejdsgange og processer i KY. Det er nemlig mulighed også en mulighed at undersøge udviklingen på mere specifikke sagsbehandlingsområder. Dykker man f.eks. ned i kontanthjælpsområdet, jf. figur 3, kan man på landsniveau se, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra og med januar 2022 har varieret mellem at ligge på ca. 300-400 timer. pr. sag. Sagsbehandlingstiden på kontanthjælpsområdet har derfor nærmest ikke ændret sig siden januar 2022.

  Kilde: KY-data i FLIS. 

  Herudover kan man kigge nærmere på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager vedr. kontanthjælp i 2022 på tværs af kommuner. Det fremgår af figur 4, at der også er stor variation mellem kommunerne ift., hvor meget tid de i gennemsnit bruger på sagsbehandling. De kommuner der i 2022 havde de laveste sagsbehandlingstider, brugte under 200 timer i gennemsnitlig sagsbehandlingstid, mens de kommuner der brugte mest tid, brugte over 600 timer i gennemsnitlig sagsbehandlingstid på sager vedr. kontanthjælp. Til sammenligning lå landsgennemsnittet på 332,6 timer i 2022.

  Kilde: KY-data i FLIS. 

  Dyk ned i data for din kommune

  Data fra Kommunernes Ydelsessystem i FLIS kan bruges til at få et større indblik i kommunens administrative arbejdsgange og sammenligne med andre kommuner. KL har udviklet en rapport med data for alle kommuner, som kan tilgås nedenfor.