Gå til hovedindhold
Perspektiv
Social

Følg udviklingen i udgifterne til de specialiserede områder med KL’s FLIS monitoreringsværktøjer

KL har udviklet to dataværktøjer til hhv. monitorering af det specialiserede voksenområde og området for udsatte børn og unge. Værktøjerne giver både overblik over udviklingen, adgang til benchmarking og udgiftsprognoser for hele 2023. Alle kommuner kan få adgang til værktøjet, der opdateres med månedligt med aktuelle data fra FLIS.

20. apr. 2023

Indhold

  Styring på de specialiserede sociale områder med data fra FLIS

  Kommunerne skal i disse år håndtere en række komplekse udfordringer på især de specialiserede sociale områder for børn og voksne, hvor bedre brug af data kan understøtte både økonomistyring og kvalitetsudvikling af den kommunale velfærd.

  De specialiserede socialområder er udgiftstunge områder,  hvor de fleste kommuner oplever udgiftspres og udgiftsvækst. Data er her centralt værktøj ift. styringen på områderne, og fokus på monitorering og dataopfølgning på området kan være en god start ift. at følge udviklingen.

  Værktøjer med aktuelle og månedligt opdaterede tal

  KL har udviklet dataværktøjer, der kan hjælpe kommunerne i den løbende opfølgning på de specialiserede områder. Værktøjet baserer sig på data fra FLIS, og bliver hver måned opdateret med aktuelle data.

  Nyt monitoreringsværktøj på området for udsatte børn og unge

  KL har udviklet et nye monitoreringsværktøj på området for udsatte børn og unge. Det er lavet med samme metode som værktøjet på voksenområdet, som blev offentliggjort i 2022.

  I værktøjet kan man dykke ned i, hvordan udgifterne har udviklet sig i sin egen kommune, og samtidig kan man se om kommunen har et højt eller lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner.

  Der er også mulighed for at analysere, hvordan udgifterne til plejefamilier har udviklet sig, og om det adskiller sig fra andre kommuner.

  Endeligt indeholder værktøjet en prognose for, hvordan den enkelte kommunes udgifter på området lander i 2023, og hvordan det ser ud ift. de øvrige kommuner.

  Værktøjet baserer sig på data for de senest afsluttede regnskabsår, mens prognosedelen opdateres månedligt med opdaterede data for igangværende år.

  Forside på monitoreringsrapporten for udsatte børn og unge

  Opdateret monitoreringsværktøj på det specialiserede voksenområde
  I 2022 udkom KL med monitoreringsværktøjet på det specialiserede voksenområde. Værktøjet er blevet sendt til en lang række kommuner, og vi har nu opdateret med nye regnskabstal for 2022 og en prognose for 2023.

  Forside på monitoreringsværktøj på det specialiserede voksenområdet

  Få tilsendt rapporterne 

  Send en mail til os, hvis du som kommunal medarbejder/leder ønsker adgang til værktøjerne – angiv gerne om det er på voksen-, børne- eller begge områder. Værktøjerne er gratis og prognosedelen opdateres månedligt med nye data.