Gå til hovedindhold

Nyhedsbrevet Perspektiv

14 resultater

Store forskelle imellem kommunernes forbrug på genoptræning og forebyggelse

25. apr. 2023
Perspektiv
Forebyggelse
Sundhed

De nyeste regnskabstal fra kommunerne viser en stor spredning imellem kommunernes udgifter til genoptræning og forebyggelse. Læs mere om udviklingen og se data for din kommune i artiklen.

Billede af genoptræning

Opdag forbedringspotentialer for sagsbehandlingstiden på ydelsesområdet med KY-data

25. apr. 2023
Perspektiv
Ydelser

Sagsbehandlingstiden på ydelsesområdet har på landsplan været relativ stabil siden januar 2022. Tal fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) i FLIS viser sig samtidig, at sagsbehandlingstiden i 2022 varierede i betydelig grad på tværs af kommuner. Det gælder både sagsbehandlingstiden generelt, men også på kontanthjælpsområdet. Udover udviklingen på landsplan, kan du også se hvordan det ser ud med sagsbehandlingstiden i din kommune.

Følg udviklingen i udgifterne til de specialiserede områder med KL’s FLIS monitoreringsværktøjer

20. apr. 2023
Perspektiv
Social

KL har udviklet to dataværktøjer til hhv. monitorering af det specialiserede voksenområde og området for udsatte børn og unge. Værktøjerne giver både overblik over udviklingen, adgang til benchmarking og udgiftsprognoser for hele 2023. Alle kommuner kan få adgang til værktøjet, der opdateres med månedligt med aktuelle data fra FLIS.

Indfasning af minimumsnormeringer og forældrebetaling

25. jan. 2023
Perspektiv
Dagtilbud

Kommunerne står samlet med en stor opgave, når der pr. 1. januar 2024 skal sikres minimumsnormeringer i daginstitutionerne målt på kommuneniveau. Selvom, at normeringerne siden 2018 er blevet gradvist lavere (færre børn pr. ansat), så viser de korrigerede tal, at en række kommuner fortsat har behov for flere ansatte før loven, er overholdt, når der er taget højde for korrektionerne, som er vedtaget politisk (se boks).

Voksende behov for specialundervisning presser kommunernes økonomi på skoleområdet

25. jan. 2023
Perspektiv
Folkeskole

Andelen af elever i de kommunale grundskoler der går i et specialtilbud har været voksende i mange år. Det presser kommunernes økonomi på skoleområdet, hvilket blandt andet viser sig i stigende udgifter til specialskoler. I denne artikel kan du følge udviklingen og se, hvordan udviklingen har været i din kommune.

Udgiftsprognose for 2022 – fortsat markant stigning i udgifter til hjemmesygepleje

11. jan. 2023
Perspektiv
Ældre
Pleje

Kommunerne oplever disse år stigende udgifter på ældreområdet, og især udgifterne til hjemmesygepleje vokser. Data fra FLIS viser, at denne udvikling fortsætter i 2022, hvilket bl.a. stiller krav til kommunernes organisering af området. I artiklen kan du også finde FLIS-tal for udviklingen i din egen kommune.