Gå til hovedindhold
Forvaltning og ledelse
Webinar

Webinarrække: Inspiration og sparring i lokal regelforenkling og afbureaukratisering

Webinarrækken belyser tendenser, erfaringer og udfordringer fra arbejdet med lokal regelforenkling og afbureaukratisering i kommunerne. Hør både om ledelsesperspektiver- og procesdrevne erfaringer fra arbejdet med at komme administrativt bøvl til livs, eller dyk ned i metodiske greb med lokal regelsanering på diverse fagområder. Du kan bl.a. blive klogere på kommunernes arbejde med Deep-dive-metoden på ældreområdet eller høre om erfaringer med digital transformation og forenkling af interne processer på socialområdet.

Indhold

  Sæt spot på kommunens eget bureaukrati: Styrings- og ledelsesperspektiver i en afbureaukratiseringsproces

  Afholdt d. 20. marts 2024 kl. 10.00 - 11.00.

  Potentialerne ved regelforenkling - Det øger medarbejdernes og ledernes faglige handlerum, styrker trivsel, fastholdelse og rekruttering. Det spiller en vigtig rolle i en tid med mangel på hænder. Hvordan kommer vi dertil - Med handling på praksis, der ikke giver værdi for kerneopgaven, med bredt forankrede kulturforandringer og med en tydelig ansvarsfordeling i hele ledelseskæden. Men de kommunale erfaringer viser, at der er ”mange veje til Rom”.

  • Jane Møller Pedersen, Kontorchef i Økonomisk sekretariat, KL
  • Eik Møller, formand for Kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Ballerup Kommune
  • Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune
  • Charlotte Mandøe, Centerchef for Politik og Organisation, Fredensborg Kommune
  • Jesper Hegelund Bertelsen, Programleder i Økonomisk sekretariat, KL

   

  Afbureaukratisering på det kommunale sundheds- og ældreområde 

  Afholdt d. 22. marts 2024 kl. 11.00 - 12.00.

  Kommunerne har fokus på afbureaukratisering på sundheds- og ældreområdet. Der er i den forbindelse særligt fokus på at minimere unødig dokumentation. PA Consulting og KL har sammen med en række kommuner dykket helt ned i den daglige dokumentation, og set på, hvad og hvordan medarbejderne henholdsvis dokumenterer, læser op på borgere, og finder overblik. Ældrechef, Jeanette Rokbøl fra Favrskov Kommune fortæller om, hvordan vi kan forbedre arbejdsgange og lette dokumentationen ved at se nærmere på, hvad det egentligt er medarbejderne gør i hverdagen.

  • Pernille Beckmann, Borgmester i Greve Kommune og medlem af KLs Sundheds og Ældreudvalg
  • Morten Ejlersen, programleder i KL
  • Jeanette Rokbøl, Ældrechef i Favrskov kommune

   

  Digital transformation på socialområdet 

  Afholdt d. 5. april 2024 kl. 09.30 - 10.30.

  Siden 2021 har socialområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet målrettet med ønsket om at indlejre mere teknologi i deres kerneopgave. Som en del af indsatsen er projektet "Lettere Hverdag" taget i brug, hvor det er lykkes at skabe fokus på implementering af nyt velfærdsteknologi, der ikke kun sparer tid, men også skaber større medarbejdertilfredshed og understøtter en oplevelse af mere frihed og selvhjulpenhed hos borgerne.

  • Lars Eckeroth, chefkonsulent, KL
  • Max Reuter, konsulent, KL
  • Rigmor Lond, chefkonsulent, KL
  • Line Loldrup, fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Mette Viftrup, digitaliseringskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

   

  Mere frihed og styrket faglig ledelse: regelforenkling på dagtilbuds- og skoleområdet

  Afholdt d. 30. april 2024 kl. 13.00 - 14.00.

  Lokale regler og unødvendigt bureaukrati kan spænde ben for ledere og medarbejderes mulighed for at træffe gode faglige beslutninger og skabe pædagogisk udvikling i dagtilbud og skoler.

  Hvordan kan man som kommune gribe processen an, når man vil se kommunale regler og projekter kritisk igennem og luge ud, så der bliver større professionelt råderum i dagtilbud og skoler?

  Helsingør og Esbjerg Kommune har indgået velfærdsaftaler med regeringen og er frisat fra statslig styring på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Frisættelsen har været en anledning til også at se kommunale regler og procedurer igennem for at skabe større fagligt råderum blandt ledere og medarbejdere til gavn for børn og unge. På webinaret fortæller de om deres erfaringer med processen.  

  • Peter Pannula Toft, Børn og skolechef, KL
  • Helene Horsbrugh, dagtilbudschef, Helsingør Kommune
  • René G. Nielsen, direktør for Børn & Kultur, Esbjerg Kommune
  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Max Reuter

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3272

  E-mail: maxr@kl.dk