Gå til hovedindhold

37. møde: Arkitekturrådet satte fokus på NemKonto, arkivering og videreudvikling af blanketproduktet

Blandt emnerne på 37. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd var krav og behov ifm. Genudbud af NemKonto, Rigsarkivets kommende strategi for digital bevaring og en drøftelse af videreudvikling af blanketproduktet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  NemKonto 

  It-Arkitekturrådet drøftede kommunale behov og krav ifm. Genudbuddet af NemKonto og bakkede op om Digitaliseringsstyrelsens intentioner om at bygge den nye NemKonto-løsning modulært. En løsning opbygget af separate moduler vil være mere fleksibel, lettere at tilpasse og vedligeholde, og data vil nemt kunne udstilles flere steder.

  Rådet lagde vægt på, at projektet skal anvende fælles infrastruktur, særligt i forhold til adgangsstyring, hvor projektet kan hente inspiration fra andre projekter som Bygnings- og Boligregistrets og Danmarks Adresseregisters måde at håndtere adgangs- og brugerstyring. Rådet anbefalede, at projektet inddrager kommuner, kommunale arkitekter og KL og KOMBIT i dialogen om behov og ønsker til løsningen. Inddragelsen kan evt. ske ved, at projektet opretter en følgegruppe af kommunale interessenter. Det er dog ifølge rådet vigtigt, at projektet også inddrager andre interessenter, fx særligt udsatte borgere, der ikke er digitale, samt medarbejdere med socialpædagogiske roller, der varetager NemKonto på vegne af borgere.

  Den kommende NemKonto-løsning er blot én af løsningerne på betalingsområdet, og det er derfor vigtigt, at projektet undersøger, hvordan NemKonto-løsningens arkitektur hænger sammen med andre beslægtede løsninger, både nuværende og kommende. Rådet anbefalede ligeledes, at projektet involverer Udvalget for Arkitektur og Standarder, da NemKonto-løsningen fordrer stillingtagen til anvendelse af standarder for fx Organisation.

  Ny strategi for digital bevaring 2025

  En ny strategi og lovgivning for digital bevaring kan have konsekvenser for kommunernes måde at arbejde med arkivering, særligt ift. muligheden for løbende aflevering af arkivdata. Rigsarkivet har inviteret KL og kommunerne til at deltage i en analyse af, hvilke behov og konsekvenser der er for forskellige interessenter i forbindelse med en hyppigere aflevering af arkivdata, hvilket rådet bakkede op om. Flere af rådets medlemmer viste ligeledes interesse for at deltage i en referencegruppe, og fremhævede vigtigheden af, at analysearbejdet undersøger standardisering, fælles krav og anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur. 

  Blanketproduktet videreudvikles

  KL er i gang med at videreudvikle blanketproduktet med en blanketdeklaration, der indeholder oplysninger om de registrerede, og de oplysninger der bliver registreret om dem. Rådet bakkede op om udviklingen af produktet og nævnte, at KL’s arbejde med standardfortegnelser i forhold til KLE, slettefrister mv. er nyttigt, specielt i forhold til videndeling og overholdelse af krav. Rådet bemærkede, at det nye produkt også kan indgå i arbejdet med at sikre governance-strukturer og procesejerskab i kommunerne.