Gå til hovedindhold

17. møde: Rammearkitekturen i den nye strategiperiode

Med fokus på drøftelser af programmer under handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, og med et skarpt blik på fremtidens arkitekturstyring tog It-Arkitekturrådet fat på kommunernes nye strategiperiode. Læs mere og find materialer fra mødet her.

04. mar. 2016
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  den nye strategiperiode er der fokus på tættere dialog med kommunale, regionale og statslige interessenter. På 17. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd deltog det tværkommunale samarbejde OS2MO i et af punkterne, for at få input til arbejdet med at skabe en Open Source it-løsning til håndtering af ’Medarbejder’ og ’Organisation’. Fokus for OS2MO er at udvikle rammearkitektur-komponenter i tæt kobling til de kommunale udfordringer og behov, som kan hjælpe kommuner til bedre kontrol og overblik over egen organisation, egne data og den lokale governance. Projektet er et godt eksempel på en samarbejds- og organiseringsform, hvor kommunerne engagerer sig i og bidrager til at opnå fælles mål.

  På mødet drøftede It-Arkitekturrådet også en revision af rådets kommissorium. Kommissoriet er oprindeligt fra 2011, hvor It-Arkitekturrådet blev oprettet, og er sidst blevet opdateret i 2014. I forbindelse med overgangen til ny strategiperiode er kommissoriet blevet opdateret med rådets rolle i forhold til kommunernes handlingsplan for ”Lokal og Digital” i strategiperioden 2016-2020 og med et intensiveret samarbejde om it-arkitektur med staten og regionerne. Det opdaterede kommissorium blev efter 17. møde i It-Arkitekturrådet behandlet og godkendt på møde i KL’s direktion den 5. april.

  Hent det opdaterede Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd (pdf, 773 KB)

  Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark” lå klar i juni 2015 og det forberedende arbejde med de nye projekter og programmer er i fuld gang. Samtidig afventes en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der for tiden er under forhandling. Grundet den tætte sammenhæng mellem den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi var der derfor en række punkter vedrørende handlingsplanens indhold, der undtagelsesvist blev behandlet som lukkede punkter.

  Således drøftede rådet tre programmer i handlingsplanen for strategien, som har fokus på hhv. Sammenhæng og genbrug med Rammearkitekturen, Datasikkerhed og Digital service. Endvidere var der på den lukkede dagordenen en drøftelse af arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020.

  Blandt de øvrige emner på dagsordenen var orientering fra KOMBIT om status på Støttesystemer, Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen. Du kan læse mere om emner på dagsordenen i mødematerialet, som du finder nedenfor.