Gå til hovedindhold

14. møde: Digital sammenhæng på socialområdet

Muligheder og udfordringer for deling af data på socialområdet var blandt emnerne, da Kommunernes It-Arkitekturråd holdt møde den 29. april 2015. Læs mere om det aktuelle arbejde og øvrige emner på rådets møde her.

29. apr. 2015
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I regi af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd udarbejder KL en analyse af datadelingsbehovet på socialområdet og kommer med et bud på de nødvendige tekniske forudsætninger. Initiativet skal styrke helhed og resultater af den sociale indsats, bl.a. ved at understøtte at borgeren bliver aktivt deltagende, har tillid til kommunen og modtager den rette indsats, og at sagsbehandleren undgår besværlige og ineffektive arbejdsgange. Analysen bygger på den fælleskommunale rammearkitektur og bidrager derved til en sammenhængende opgavevaretagelse på tværs af de traditionelle fagsiloer. Parallelt har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for en juridisk analyse.

  På mødet redegjorde KL for de foreløbige resultater af analysen. Udfordringerne på områder er i dag bl.a. at både borger og sagsbehandler mangler det tilstrækkelige overblik over sager, at mange data er ustrukturerede, at der er usikkerhed om datas troværdighed, og at der bruges forskelligt sprog på tværs af fagligheder. Det komplicerer alt sammen fortolkning af data. Projektet har skitseret en løsningsmodel, som dels peger på en række forudsætninger for bedre datadeling og dels beskriver de nødvendige applikationer og services.

  It-Arkitekturrådet lagde vægt på analysens potentiale både i forhold til en bedre social indsats og som en case på, hvordan grundige arkitekturanalyser kan danne udgangspunkt for at sikre digitalisering, som understøtter tværgående sammenhæng i opgavevaretagelsen. På den måde kan analysen danne skole for arbejdet på andre områder.

  Blandt andre emner på dagsordenen var bl.a. fire Arkitekturrapporter, herunder fra KOMBIT projektet Ydelsesrefusion. Her bed It-Arkitekturrådet særligt mærke i, at nye projekter nu for alvor har gavn af en rammearkitektur, hvor det enkelte projekt ikke selv skal definere alle løsningsmodeller og komponenter. Det øger fremdriften, da projektet alene skal koncentrere sig om kompleksiteten i egen løsningsarkitektur.

  Du kan læse mere om It-Arkitekturrådets drøftelser af Ydelsesrefusion, kommende aktiviteter i Netværket for Kommunale it-Arkitekter og andre dagsordenspunkter i dagsorden, referat og tilhørende bilag nedenfor.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk