Gå til hovedindhold

10. møde: Digital sikkerhed styrkes af fællesoffentligt fokus på digitale standarder

På møde i Kommunernes It-Arkitekturråd i maj, blev det endnu en gang fastslået, at der er behov for øget fællesoffentligt fokus på digitale standarder. Læs mere om rådets møde og find det samlede referat her.

08. maj 2014
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  t af fokusområderne på mødet var behovet for en fællesoffentlig organise-ring af arbejdet omkring standarder. National Sundheds-It, NSI, var på besøg for at fremlægge hovedkonklusionerne af en aktuel analyse af sikkerhedsstandarder og – løsninger. Der blev i dialogen lagt vægt på, at standarderne har et potentiale, der rækker ud over sundhedsområdet. Arkitekturrådet ser det som afgørende, at arbejdet bliver løftet op i fællesoffentligt regi for at sikre styring samt løbende tilpasning og vedligehold af standarderne. Samtidig lagde rådet vægt på, at der igangsættes konkrete afprøvninger af de foreslåede sikkerhedsmæssige tiltag, med aktiv kommunal deltagelse på tværs af fagområder i henhold til NSI-rapportens konkrete anbefalinger.

  Videre drøftede It-Arkitekturrådet en Arkitekturrapport fra SAPA projektet i KOMBIT, den aktuelle status på arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur, herunder Serviceplatformen og de fælleskommunale støttesystemer, samt status på arbejdet med snitflader i KOMBIT.

  I forlængelse af det ordinære møde afholdt It-Arkitekturrådet et særskilt temamøde. Her gik rådet mere i dybden med diskussioner om kommunernes strategier for udvikling af it, digitale trends og kommunikation. Rådet arbejder videre med temaerne, så konklusionerne udmeldes særskilt og er ikke en del af referatet af det ordinære møde.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk