Gå til hovedindhold

8. møde: Er kommunerne rustet til de digitale udfordringer?

Øget strategisk fokus på digital oprustning i kommunerne og professionelt sammenhold om leverandørstyring var blandt opfordringerne fra Kommunernes It-Arkitekturråd på deres møde 20. november 2013. Find referat og øvrigt mødemateriale her.

20. nov. 2013
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    For Kommunernes It-Arkitekturråd var midtvejsevalueringen af den fælles digitale handleplan en anledning til at tage temperaturen på kommunernes digitalisering og kigge frem. Rådet opfordrede til, at en fremadrettet strategi tager udgangspunkt i den samlede bølge af udfordringer, som kommunerne står overfor, og bl.a. ser på, hvordan kommunerne skal opruste på de indre linjer for at nå de digitale mål.

    Med udgangspunkt i en case fra Effektiv Digital Selvbetjening drøftede It-Arkitekturrådet, hvordan anvendelse af rammearkitekturen i kommunerne kan fremmes. Rådet opfordrede bl.a. til, at kommunerne går sammen i netværk centreret omkring bestemte løsninger for sammen at presse leverandøren til at åbne systemerne m.v. Samtidig er netværkene en oplagt mulighed for at dele arbejdskraft i forbindelse med udbud, det kan f.eks. være arkitekturkompetencer.

    Videre lagde It-Arkitekturrådet vægt på, at vi synliggør konsekvenserne når vi, bl.a. på baggrund af leverandørudfordringer, er nødt til at fravælge den mest optimale løsning.