Gå til hovedindhold

3. møde: Rammearkitekturen tager form

It-Arkitekturrådet kunne ved rådets sidste møde konstatere, at fundamentet for at sætte retningen for den kommunale it er godt på vej. Referatet fortæller blandt andet om stor opbakning fra både kommuner og leverandører til det foreløbige arbejde.

12. sep. 2012
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  t-Arkitekturrådets primære formål er at sætte retningen for udviklingen af den fælles kommunale rammearkitektur, der skal hjælpe leverandører og kommuner med at innovere og investerer i bedre og billigere it. Rådets 3. møde var derfor præget af statusopdateringer fra de mange projekter og arbejdsgrupper, der arbejder på at realisere rammearkitekturen. Alle indlæg blev godt taget imod af rådet, der kommenterede på de lovende resultater og gav input til det videre arbejde.

  Fra referatet kan blandt andet fremhæves følgende punkter:

  • Arbejdsgruppen for fælleskommunale it-arkitekturprincipper fremlagde de udvalgte og beskrevne principper og fik rådets godkendelse til at gå videre med dem i en offentlig høring efter indarbejdelse af kommentarer fra rådet.

  • Arbejdsgruppen for gevinstrealisering ved brug af sag- og dokumentstandarderne fremlagde specifikationen ”MOX”, der er udarbejdet af gruppen. Rådet godkendte, at specifikationen afprøves i praksis ved at lade leverandører bygge agenter og sætte en simpel beskedfordeler op i de medvirkende kommuner. Specifikationen har været i åben høring på kl.dk, hvor der også ligger en opsamling på omverdenens reaktioner med mange positive og konstruktive tilbagemeldinger.

   KOMBIT kunne meddele, at der i sommerens åbne høring af dokumenter for rammearkitekturen er
  • modtage mange gode, konstruktive bidrag fra kommuner og leverandører. Generelt var der stor opbakning fra alle kanter til, at rammearkitekturen er den rigtige vej at gå. KOMBIT tager kommentarerne til efterretning i den følgende proces med at kravspecificere de fælleskommunale rammearkitekturkomponenter.

  • It-Arkitekturrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forbedre kommunikationen om rammearkitekturen så kommuner og leverandører får nem adgang til materiale, de direkte kan bruge til at udvikle i overensstemmelse med rammearkitekturen, for derved at kunne tilbyde fremtidssikrede løsninger, der hænger sammen på tværs af myndigheder, systemer og leverandører.