Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Opkrævning

Kommunal opkrævning

Aktuel information om Programmet for Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) samt information om netværk for opkrævning og inddrivelse.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Hvis borgeren eller virksomheden ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sender kommunen ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed.

  Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgernes tillid til den offentlige sektor.

  Her på siden finder du information om KL's arbejde i DOS-programmet, og information om netværk for opkrævning og inddrivelse. Under 'Materiale' finder du høringssvar og afsendte breve i forbindelse med KL's arbejde med opkrævning og inddrivelse.

  DOS-programmet er oprettet i et samarbejde mellem KL og KOMBIT. Her løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye system PSRM.

  DOS-programmet (bestående af KL og KOMBIT) blev etableret i 2019 for at løfte en samlet kommunal indsats i de kommunale systemers tilslutning til Skatteforvaltningens nye gældsinddrivelsessystem PSRM, (Public Sector Revenue Management). Første fase fra 2019-2022 var med fokus på at få skabt grundlaget/kravsspecifikationerne for kommunernes tilslutning til PSRM i samarbejde med Gældsstyrelsen. Opgaven har vist sig at være mere omfattende og krævende end det oprindeligt var forudsat. Derfor er projektet blevet forlænget til og med udgangen af 2024 samtidig med, at kommunernes tilslutning overgår til fase to, en koordineret tilslutning til PSRM inden for de næste to år.

  KL og KOMBIT skal dermed i fællesskab fortsat understøtte og bistå kommunerne. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen, mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører.

  Læs om programmet og dets forskellige spor på kombit.dk

  Netværket for opkrævning og inddrivelse, som udgør 80 kommuner, er et faciliteret netværk for medarbejdere og ledere, der arbejder med kommunal opkrævning og inddrivelse.

  Læs om netværket

  Relaterede nyheder