Gå til hovedindhold
Nyhed
Vand og natur
Teknik og miljø

Notat om kommunernes strategiske temaer og målsætninger i forbindelse med Jupiter reformationen

NIRAS har for KL udarbejdet et notat om kommunernes strategiske temaer og målsætninger i forbindelse med Jupiter reformationen.

25. jan. 2024

Indhold

  I Danmark indberettes vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen, som er den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Jupiterdatabasen er en fælles offentlig tilgængelig database, som administreres af GEUS på vegne af Danmarks Miljøportal. Databasen er et tydeligt eksempel på, hvordan myndigheder, vandforsyninger, entreprenører og rådgivere i Danmark kan arbejde sammen i en fælles struktur om at sikre alment tilgængelige miljødata.

  Miljøstyrelsen arbejder sammen med Danmarks Miljøportal og de øvrige parter (kommunerne og regionerne) for at igangsætte udvikling af et nyt og mere tidssvarende Jupiter IT-system.

  Jupiterdatabasen er forudsætning for, at kommunerne kan løfte deres myndighedsopgaver med at sikre rent  drikkevand til borgerne i Danmark. Kommunerne ser derfor frem til konstruktivt at indgå i arbejdet med reformationen af Jupiterdatabasen. Et arbejde, som kommunerne ser et stort potentiale i, og derfor hilser meget velkomment. Særligt fordi parterne og Danmarks Miljøportal er gode til at samarbejde om at skabe værdi og optimering af anvendelsen og deling af data på grundvandsområdet.

  Nedenfor findes det fulde notat udarbejdet af NIRAS.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk