Gå til hovedindhold
Nyhed
Affald
Teknik og miljø

Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

D. 16. september 2022 har Forsyningstilsynet offentliggjort en ny vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

20. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv. 

  Fra 1. januar 2023 bliver det muligt for kommuner at tilbyde indsamling af visse typer erhvervsaffald til såkaldte markedspriser. Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for disse affaldsordninger. 

  I den nye vejledning gennemgås en række forhold som kommunerne skal være opmærksom på, såfremt de ønsker at tilbyde affaldsordninger til markedspris. If. Forsyningstilsynet indebærer disse forhold blandt andet: 

  • Markedspriser bør på linje med affaldsgebyrer fastsættes på kommunernes gebyrblade.
  • Omkostningerne forbundet med en affaldsordning, hvor prisen skal svare til markedsprisen, bør opgøres efter metoder og retningslinjer svarende til omkostningerne for en gebyrordning. 
  • Kommunerne skal føre særskilte regnskaber for hver enkelt affaldsordning, som de tilbyder til markedspris. Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder virksomheder at være omfattet af en indsamlingsordning, der også omfatter husholdninger, skal omkostningerne fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.
  • Markedsprisen for en ordning kan fastsættes med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvad markedsprisen er for indsamling af den relevante affaldstype og – mængde i den pågældende kommune. 
   • Alternativt kan markedsprisen fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger forbundet med en ordning et rimeligt procentuelt overskudstillæg. Forsyningstilsynet vil som led i sit tilsyn for budget- og regnskabsåret 2023 som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering af et overskudstillæg, der ligger i intervallet 5-15 pct.
   • Markedspriserne skal sikre, at indtægterne fra en ordning som minimum dækker de totale omkostninger, der er forbundet med ordningen.

  Den fulde vejledning kan tilgås i dokumentet nedenfor, eller direkte på Forsyningstilsynets hjemmeside