Gå til hovedindhold

Nyheder - Teknik og miljø 2022

Ny vejledning fra Energistyrelsen om affaldsregulativer og indsamling af erhvervsaffald

07. okt. 2022
Nyhed
Affald
Klima

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om kommunale affaldsregulativer og indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø

03. okt. 2022
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

Forskere fra DTU undersøger i projektet BARREEF, om kunstige stenrev kan være et af svarene på fremtidens kystbeskyttelse. Her er Samsø valgt som forsøgskommune. KL indgår i projektet for at hente erfaring til brug i flere kystkommuner.

Kommunerne deler viden om fælles varmeforsyning i mindre målestok

04. nov. 2022
Nyhed
Teknik og miljø
Klima

For at alle kommuner kan drage nytte af erfaringer, der allerede er gjort på området, har KL oprettet en hjemmeside, der skal facilitere videndeling om fælles varmeforsyning i mindre målestok.

Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

20. sep. 2022
Nyhed
Affald
Teknik og miljø

D. 16. september 2022 har Forsyningstilsynet offentliggjort en ny vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

Nyt netværk med fokus på grøn omstilling af landbrugssektoren, klima og DK2020

20. dec. 2022
Nyhed
Klima
Vand og natur

Klima står højt på den nationale og kommunale dagsorden. I Danmark står landbrugssektoren for ca. 35 % af den samlede drivhusgasudledning. Der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med klimamålsætningerne i denne sektor. Mange kommuner har derfor udtrykt ønske om et forum, hvor samarbejde og videndeling på tværs af kommuner og aktører kan bidrage til at fremme omstillingen. Derfor lancerer KL nu et nyt netværk for dette område: Netværk for grøn omstilling af landbrugssektoren