Gå til hovedindhold
Nyhed
Affald
Klima

Ny vejledning fra Energistyrelsen om affaldsregulativer og indsamling af erhvervsaffald

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om kommunale affaldsregulativer og indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

07. okt. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om kommunale affaldsregulativer og indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

    Det fremgår at kommuner der ønsker at tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse til virksomheder, der har en affaldsproduktion, der i art og mængde svarer til en husholdning skal ændre sine affaldsregulativer. Det er frivilligt for kommunerne at tilbyde sådan indsamling og det er ligeledes frivilligt for virksomheder at benytte sig af tilbuddet, hvis sådan indsamling tilbydes.

    Det er ikke fastsat i Affaldsaktørbekendtgørelsen, hvordan kommunerne skal beskrive ordningen i regulativerne, men vejledningen angiver hvordan ordningen kan beskrives i kommunens regulativ for husholdningsaffald, under det stykke til hver ordning, der fastsætter, hvem ordningen gælder for og at kommunen også kan lade dette fremgå af regulativet for erhvervsaffald.