Gå til hovedindhold
Nyhed
Social
Sundhed

KLSOCIAL23 er åben for tilmelding!

KLSOCIAL23 finder sted d. 22. november 2023 på Radisson Blu i Aarhus under overskriften "Et socialområde i forandring"

28. aug. 2023

Indhold

  KLSOCIAL23

  Kommunerne har fra 2018 til 2022 samlet set øget forbruget på det specialiserede voksen-socialområde med 3,7 mia. kr., svarende til en stigning på 10 pct. Og det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte de kommende år, hvis ikke vi sadler om. Samtidig er der borgere, der oplever forringelser af hjælpen, og hvis forventninger til den velfærd, som kommunerne skal levere, på det specialiserede socialområde, ikke bliver mødt. Det sætter kommunernes opgaveløsning på det specialiserede socialområde under pres og kalder på forandringer. 

  På KLSOCIAL23 zoomes under overskriften Et socialområde i forandring ind på kommunernes handlerum på det specialiserede voksen-socialområde. Vi udforsker spændet mellem behov, forventninger, faglighed og økonomi gennem oplæg, diskussion og refleksion over, hvordan vi sammen kan finde veje til at skabe positiv forandring.

  På dagen skal vi bl.a. høre fra det Ekspertudvalg, som har formuleret anbefalinger til, hvordan kommunerne kan få økonomi og faglighed til at følges ad. Vi skal høre brugere og brugerorganisationers perspektiv på forandringerne og vi skal præsenteres for konkrete løsninger, som kommuner har udviklet i bestræbelser på at få faglighed og økonomi til at mødes. Endelig taler vi ind i den aktuelle 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed, og de potentialer, den åbner for.

  KLSOCIAL23 finder sted d. 22. november 2023 på Radisson Blu i Aarhus.

  Konferencen er primært målrettet kommunale ledere og medarbejdere på voksenhandicap- og/eller psykiatriområdet i både myndighed og drift såvel som politikere, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer, men alle aktører, samarbejdspartnere og andre med interesse for området er velkomne.