Gå til hovedindhold
Nyhed
Social
Handicap

KL foreslår bedre rammer for tildeling af hjælpemidler

KL har i mange år argumenteret for, at det skal være mere klart, hvornår kommunen eller regionen skal tilbyde borgerne behandlingsredskaber og hjælpemidler. Læs her, hvad KL’s forslag er til, hvordan vi kan skabe en bedre ramme, der gør det nemmere for borgeren at få tildelt nødvendige hjælpemidler.

08. dec. 2023
Person i kørestol

Indhold

  KL's politik på hjælpemiddelområdet

  Regeringen har bebudet, at der skal ske en forenkling af reglerne for visitation til hjælpemidler, så borgerne oplever øget tilgængelighed, mindre ventetid og mere smidig visitation. Regeringen har også nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.

  KL bakker op om regeringens ønske om forenkling af hjælpemiddelområdet og om, at hjælpemidler skal leveres i sammenhæng med den øvrige hjælp og støtte borgerne modtager i det nære sundhedsvæsen.

  Her er KL’s politik på hjælpemiddelområdet:

  Klar afgrænsning mellem kommuner og regioners ansvar

  Afgrænsningen af regioner og kommuners ansvar i forhold til hjælpemidler og behandlingsredskaber skal være tydelig, så borgerne ikke oplever, at de falder mellem to stole.

  Enklere adgang til kropsbårne hjælpemidler

  Det skal overvejes om kropsbårne hjælpemidler skal overgå til udelukkende at være behandlingsredskaber, der udleveres af regionerne. Det kan for eksempel være stomiposer, eller elektroniske glukosemålere.

  Bevillinger skal fortsat gives tæt på borgeren

  Sagsbehandlingen for bevilling af hjælpemidler skal fortsat ligge i kommunen, bl.a. fordi det sikrer sammenhæng til anden hjælp, nærhed til den kontekst borger skal fungere i og sammenhæng til hjemmepleje og træning.

  Reglerne bør forenkles

  Der er helt generelt brug for, at reglerne på hjælpemiddelområdet bliver forenklet. Det kan for eksempel være lettere at beholde hjælpemidler, som er tildelt for at klare et job eller en uddannelse, hvis personen fortsat har behov for hjælpemidlet som ledig eller færdiguddannet.

  Læs mere om KL’s politik på området nedenfor.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk

  Kontorchef

  Janet Samuel

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3710

  E-mail: jasa@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lise Holten

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3558

  E-mail: lht@kl.dk