Gå til hovedindhold
Nyhed
Social
Sundhed

Invitation til webinar om servicelovens § 117 a om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

Social-, Bolig- og Ældreministeriet og KL afholder webinar om den nye bestemmelse i servicelovens § 117 a om hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom.

31. aug. 2023

Indhold

    Baggrund

    Webinaret afholdes mandag den 4. september 2023 kl. 09:00-11:00. Her kan du få viden om den nye bestemmelse og stille spørgsmål til fortolkningen af bestemmelsen.

    Folketinget har i foråret vedtaget en lovændring til serviceloven, lov nr. 481 af 12/05/2023. Lovændringen trådte i kraft den 1. juni 2023, og den giver borgere med en hastigt fremadskridende sygdom ret til at få tildelt hjælp og støtte med det samme, når de ansøger herom hos kommunalbestyrelsen. Hjælpen og støtten kan tildeles én gang per sygdomsforløb, og kan have en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau).

    For at understøtte kommunernes implementering af den nye bestemmelse i servicelovens paragraf 117 a afholder Social-, Bolig og Ældreministeriet og KL et webinar. Webinaret vil bl.a. indeholde følgende: En gennemgang af bestemmelsens formål og personkreds, en gennemgang af den hjælp, som er omfattet af bestemmelsen, og en gennemgang af, hvordan udmålingen af hjælp skal ske.

    Det vil være muligt at indsende konkrete spørgsmål om bestemmelsen til Social-, Bolig og Ældreministeriet på forhånd. Social-, Bolig og Ældreministeriet og KL kan ikke garantere, at alle spørgsmål kan besvares ved webinaret.