Gå til hovedindhold
Nyhed
Økonomi
Social

Model til at estimere kommunens behov for plejeboliger

KL har udviklet et prognoseværktøj, som kommunerne frit kan benytte.

17. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Siden 2009 har kommunerne som udgangspunkt været forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter en borger er blevet visiteret til en sådan.

  KL har derfor udviklet et værktøj, som kommunerne kan bruge til at fremskrive kommunens behov for plejeboliger ud fra dækningsgrader og udviklingen i kommunens befolkning. Modellen giver desuden mulighed for at tilpasse de underliggende kriterier ud fra egne information og lege med forskellige scenarier for udviklingen, både i behov og kapacitet.

  KL’s fremskrivningsmodel giver ingen færdige svar på, hvordan udviklingen vil forløbe i kommunerne. Den er tænkt som et forslag til en grundlæggende struktur, som kommunens videre analyser kan bygge på. De bagvedliggende beregninger i modellen er derfor åbne, og det står kommunerne frit for at anvende og tilpasse beregningerne, så de giver bedst mening lokalt.

  *Vær opmærksom på at der kan forekomme uoverensstemmelser mellem kommunernes faktiske behovsgrader samt antal registeret plejeboliger og det indberettede data fra Danmarks Statistik. Modellen skal derfor valideres og eventuelt beriges med egen data, før den kan bruges præcist.

  Modellen består af et regneark og en tilhørende vejledning, som ligger i bunden af denne side. Husk, at aktivere makroerne i regnearket under indstillinger.

  Modellen er senest opdateret med data i juni 2023.