Gå til hovedindhold
Nyhed
Kultur og fritid

Forbud mod brug af gummigranulat vedtaget fra 2031

EU kommissionen har vedtaget et forbud mod brug af gummigranulat med udgangen af 2031. KL planlægger en temadag med IFFD om beslutning og drøftelse af hvor det stiller baneejerne.

08. maj 2023

Indhold

  Mikroplast udgør et stigende problem i naturen, og EU har i længere tid været opmærksom på udfordringen. Det medførte, at der i starten af året blev udarbejdet et første udkast til et egentlig forbud mod brug af bl.a. gummigranulat i kunstgræsbaner.
  Danmark har været forbeholdende overfor et egentlig forbud, da kunstgræsbaner spiller en vigtig rolle i mange danskeres idrætsdeltagelse. Derudover vurderede Danmark, at et egentlig forbud kunne være forbundet med potentielt store udgifter til omlæggelser for baneejerne. Ejere der alt overvejende er de danske kommuner.

  Derfor havde Danmark fremsat forslag om, at der i stedet for et forbud skulle indføres krav om afværgeforanstaltninger til sikring af minimal migration fra banerne. Forslaget havde udgangspunkt i erfaringerne fra forsøgsbanen i Silkeborg. Her har Teknologisk Institut konkluderet, at der med de rette foranstaltninger, kan ske en markant reduktion af migrerende mikroplast. Forslaget vandt dog ikke flertal og Danmark endte med at tilslutte sig kommissionens oprindelige forslag.

  Der forestår nu en tre måneders granskningsperiode. Her har EU-rådet og parlamentet mulighed for at gøre indsigelser. Sker dette ikke er forslaget vedtaget i sin nuværende form og forventes at træde i kraft med udgangen af 2023. Der er i forslaget indbygget en 8 års overgangsperiode. Det betyder, at der med udgangen af 2031 ikke længere må bruges gummigranulat som infill i EU.

  Der findes allerede alternative kunstgræsbaneløsninger. Og en række kommuner har anlagt eller renoveret eksisterende baner til sådanne alternative baneløsninger. Men KL vurderer derudover, som en konsekvens af beslutningen, at producenter nu vil intensivere udviklingen af alternative banetyper.

  Derfor planlægger KL og IFFD i juni at afholde en temadag om konsekvenserne af forbuddet. Endelig dato, sted og program vil blive annonceret både på kl.dk og IFFD.