Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

Fremtidsværksted 2 - Veje til det bæredygtige byggeri

I forbindelse med dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde, vil der i løbet af fredagen blive afholdt Fremtidsværksteder. Fremtidsværkstederne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor, nu og i fremtiden.

02. apr. 2024

Indhold

  Diskussion om Skanderborgs initiativer

  Bygge- og anlægsbranchen står i dag for ca. 1/3 af Danmarks samlede CO2-udledninger. Hvis vi fortsætter med at bygge som hidtil, når vi ikke klimamålene. Men hvordan skal vi så bygge? 

  I en tid, hvor klimaforandringerne presser os til handling, og hvor byggeriets betydning for vores CO2-udledning er uomtvistelig, står vi over for et vildt problem. Bygge- og anlægsbranchen er en af de største udledere af Danmarks samlede CO2-belastning. Men hvordan skal vi gribe denne udfordring an? Skal vi reducere antallet af nye bygninger, skabe mindre boliger, og samle os tættere i byerne? Eller er der behov for en mere helhedsorienteret tilgang, der kombinerer flere løsninger på én gang?

  I denne session dykker vi ned i spørgsmålet om, hvordan vi kan opnå CO2-reduktioner i byggeriet uden at gå på kompromis med livskvaliteten i vores kommuner. Det kræver en radikal fornyelse af vores tankegang omkring byggeri og byplanlægning. Vi må omfavne innovative løsninger og teknologier, der ikke blot reducerer vores miljømæssige fodaftryk, men også bidrager til et mere bæredygtigt og livligt lokalsamfund.

  På fremtidsværkstedet kan du møde: 

  Moderator: Kristine Klæbel, direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse i Albertslund Kommune, faciliterede en spændende diskussion om bæredygtigt byggeri med to fremtrædende eksperter:

  • Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen, har hovedansvaret for foreningens aktiviteter ift. bæredygtighed, herunder implementering af verdensmål, cirkulær økonomi, taksonomi og bygherrens strategier.
  • Andreas Tang-Brock (A), næstformand for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, præsenterede nogle af de dristige initiativer, som Skanderborg Kommune har taget for at reducere CO2-udledningen fra byggeri.

  Andreas Tang-Brock (S) delte forslaget, der blev fremsat af forvaltningen i Skanderborg Kommune i maj måned 2023. Forslaget gik ud på at begrænse størrelsen af både parcelhuse og rækkehuse for at reducere byggeriets miljømæssige fodaftryk. Et parcelhus må maksimalt være på 120 kvadratmeter, mens et rækkehus må være cirka 100 kvadratmeter stort.

  Skanderborg Kommune har desuden gjort betydelige fremskridt med reduktionen af byggeriets miljøpåvirkning og har netop indviet en institution, der formår at holde sig under 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år hvor lovkravet i dag er 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år. 

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Konsulent

  Lynge Nørgård Pallesen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3202

  E-mail: lynp@kl.dk

  Chefkonsulent

  Troels Øhlenschlæger Graversen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3683

  E-mail: trgr@kl.dk