Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

Præsentation af Dilemmasession 5 – Udvikling af de kommunale erhvervshavne

Under dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde bliver der gennem en række dilemmasessioner sat fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som kommunerne står overfor.
Erhvervshavnene har potentialet til at danne ramme for udvikling af grøn industri og en grøn og bæredygtig omstilling. Samtidig skal der også være plads og finansiering til de nuværende funktioner. Det giver kommunerne og havnene en række muligheder men rejser også en række dilemmaer og behov for prioritering.

03. apr. 2024

Indhold

  Erhvervshavnes potentiale 

  Mange danske havne ligger centralt i byerne, der er vokset op rundt om havnen. Kommunerne ejer erhvervshavnene, der er omdrejningspunkt for en lang række erhvervsaktiviteter. Det kræver prioriteringer og afvejning mellem en række lokale, regionale og nationale interesser, når erhverv, job, forsyningssikkerhed og attraktive bymidter skal udvikles og forenes. Og hvordan får vi råd til at udvikle havnene og tilpasse dem den grønne omstilling? Det diskuterer vi i sessionen "Hvordan kan kommuner gennem udvikling af erhvervshavne møde lokale, regionale og nationale interesser?  

  Regeringen har nedsat et partnerskab for udvikling af danske erhvervshavne. KL deltager i partnerskabet, som skal komme med anbefalinger til regeringens kommende havnestrategi. Udgangspunktet er primært, at der skal skabes plads til den grønne omstilling. Og der skal findes tilstrækkeligt med finansiering. Det har kommunerne som ejere af havnene store interesser i. Derfor kommer vi også til at diskutere hvilke rammebetingelser, der er nødvendige, og hvor beslutningskompetencen bør ligge.

  Sessionen vil tage udgangspunkt i to konkrete cases. Thomas Andresen, medlem af kommunalbestyrelsen i Aabenraa. vil fokusere på udfordringerne, når der skal findes plads til det hele. Der skal prioriteres mellem de mange virksomheder på havnearealerne og ønsket om byudvikling. Derfor stiller vi spørgsmålet, "Bolig eller bulk på havnen?". Vi vil bl.a. høre og diskutere, hvordan Aabenraa Kommune har brugt sin ejerstrategi i dialogen mellem byudvikling og havnevirksomhed. Herudover er nedsat et §17, stk. 4 udvalg, som Thomas Andresen er formand for. 

  Krav til og fra den grønne omstilling, forsyningssikkerhed og innovation stiger. Det gør behovet for investeringer i havneinfrastruktur også. Vi diskuterer derfor, hvordan og om havnene og kommunerne vil udvide viften af finansieringsmuligheder ved at inddrage andre kommercielle investeringskilder.  Med udgangspunkt i Associated Danish Ports A/S vil Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune og næstformand KL’s Miljø- og Klimaudvalg, indlede om mulighederne for at møde fremtidens finansieringsbehov gennem inddragelse af private investorer. 

  Dilemmasessionen lægger op til en konstruktiv dialog om, hvordan kommunerne kan bidrage til samarbejde mellem virksomheder, kommuner og havne, så de kommunale erhvervshavne fortsat kan være katalysatorer for erhvervsudvikling over hele landet. 

  Kontorchef Sara Røpke, KL og medlem af regeringens partnerskab for udvikling af erhvervshavne vil facilitere sessionen. 

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Nete Herskind

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3465

  E-mail: nehe@kl.dk