Gå til hovedindhold
Nyhed
Beskæftigelse
Integration

Inspiration til implementering af arbejdspligt

I forbindelse med regeringens indførelse af arbejdspligt har KL samlet et inspirationskatalog med gode eksempler på, hvordan kommunerne allerede nu arbejder beskæftigelsesrettet med den berørte målgruppe. Formålet er at inspirere kommunerne og bidrage til en bedst mulig implementering af arbejdspligten.

10. jun. 2024

Indhold

  Ny arbejdspligt

  Kommunerne får en ny stor opgave, når regeringen indfører en arbejdspligt for ca. 22.000 borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder et opholdskrav og et beskæftigelseskrav. I arbejdspligten skal borgerne som udgangspunkt være i aktivitet i op til 37 timer om ugen. Kommunerne skal foretage en individuel vurdering af konkrete aktiviteter og antallet af timer ud fra den enkelte borgers forudsætninger.

  Inspiration til andre kommuner

  Kommunerne arbejder allerede målrettet med at bringe denne målgruppe ind på arbejdsmarkedet. Målgruppen er forskelligartet, og nogle er meget langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse problemstillinger. Der er derfor ikke nogen entydig opskrift på succes. Men rundt omkring i landet findes talrige virkningsfulde indsatser og gode erfaringer. Mange kommuner har gennem de seneste år opdyrket og afprøvet nye metoder og tilgange, som virker, og data viser en tydelig fremgang i beskæftigelsen for målgruppen. De metoder og tilgange skal vi holde fast i, også når arbejdspligten skal implementeres.  

  KL har derfor indhentet beskrivelser af nogle af de tilgange, metoder og indsatser og samlet dem i et inspirationskatalog. Formålet er at inspirere andre kommuner og bidrage til en implementering af arbejdspligten med jobeffekt. Og en implementering af arbejdspligten, der fastholder motivationen og troen på succes hos både borgere og medarbejdere i jobcentrene.  

  Fire temaer

  KL har indsamlet beskrivelser fordelt på fire temaer. Der vil være naturlige overlap mellem temaerne, da indsatser ofte har flere formål. Temaerne er:

  • Virksomhedsrettede indsatser og sproglig opkvalificering
  • IGU – et alternativ til arbejdspligt
  • Tilgang til borgere med integrationsbehov
  • Nytteindsats

  Nogle af indsatserne er velafprøvede og har dokumenterede resultater, andre er nyere og anviser en lovende praksis.

  KL har i udvælgelsen af kommunale indsatser lagt vægt på, at de i store træk kan iværksættes inden for rammerne af arbejdspligten. Men da vi endnu ikke kender de præcise rammer, skal dette tages med forbehold.

  IGU er ikke en del af arbejdspligten, men hvis en borger kommer i et IGU-forløb, er man ikke længere omfattet af reglerne om arbejdspligt. IGU skal derfor ses som et alternativ til arbejdspligt.

  Inspiration til implementering af arbejdspligt

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Sara Glahder Lindberg

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3149

  E-mail: sgl@kl.dk