Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver
Administration

Indbetaling af AKUT mv samt UHT pr. 1. juli 2024

Det er aftalt, at kommunerne hvert år pr. 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden og UHT fonden

06. maj 2024

Indhold

  Indbetaling til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA samt UHT pr. 1. juli 2024

  Denne Administrative information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedrørende de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

  Det er aftalt, at kommunerne hvert år pr. 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA samt til UHT-fonden. KL skal derfor informere om, at der pr. 1. juli 2024 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar – 30. juli 2024, jf. Pkt. 1: 

  89,6 øre pr. 1. juli 2024

  For håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid til UHT-fonden jf. pkt. 2.

  1. Bidrag til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA

  AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

  Indbetaling pr. 01.07.24

  (Beregningsgrundlag 01.01.24-30.06.2024)

  AKUT 45,5
  Kompetencefond 30,1
  Tryghedspulje 1,2
  Arbejdsmiljø/SPARK 0,7
  Uddannelsesløft 4.3
  AUA 7,8
  Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstid i alt 89,6

  Indbetalingerne foretages til:

  AKUT, c/o KL, Weidekampsgade 10,
  2300 København S.

  Reg.nr.: 8072
  Konto: 0001015891

  CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048

  Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning

  Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2024 og 2025 afsættes et beløb på 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.

  Kommunen skal således pr. 1. April 2024 afsætte 1,15 øre, pr. 1. April 2025 afsætte 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.

  Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder.

  Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

  Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ.

  De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.

  2. UHT-bidrag

  UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

  Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige ansatte i perioden 1. juli – 31. december 2023.

  Indbetalingerne foretages til:

  UHT-fonden
  c/o KL, Weidekampsgade 10,
  2300 København S.

  SYDBANK – reg.nr. 8072 0001020495 – S. Nr. 1005669493 – SE NR. 14654577

  Hvis du vil vide mere

  Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 17. februar 2024 pkt. 8,5. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B). 

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Jakob Reinholt

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3468

  E-mail: jar@kl.dk

  Chefkonsulent

  Søren Johannessen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3698

  E-mail: sjoh@kl.dk