Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver

Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2023

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet pr. 1. oktober 2023

01. okt. 2023

Indhold

  1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

  I henhold til forliget med Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 skal der ske en regulering af lønningerne pr. 1. oktober 2023.

  Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2023 består af:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,81 pct., jf. Forligets pkt. 1.1
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (reguleringsordningen), jf. Forligets pkt. 1.2

  Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2023 i alt forhøjes fra 49,8304 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 51,6971 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

  Inden for Sundhedskartellet forhøjes reguleringsprocenten fra 31,4141 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 33,0514 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

  2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2023.

  Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2023 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

  3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

  Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

  Skal med virkning fra 1. oktober 2023 forhøjes til 51,6971 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

  4. Udsendelse af lønbilag mv.

  KL vil snarest udsende lønbilag mv.