Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver
Administration

Indbetaling til AKUT mv samt UHT pr. 1. juli 2023

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden.

12. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Indbetaling til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA samt UHT pr. 1. juli 2023

  Denne Administrative information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedrørende de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

  Det er aftalt, at kommunerne hvert år pr. 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA samt til UHT-fonden. KL skal derfor informere om, at der pr. 1. juli 2023 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar – 30. juni 2023, jf. Pkt. 1: 58,8 øre pr. 1. juli 2023

  For håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid til UHT-fonden jf. pkt. 2.

  Bidrag til AKUT-fonden, Kompetencefonden, Tryghedspuljen, arbejdsmiljø, uddannelsesløft og AUA

  AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

  Indbetaling pr. 01.07.23 (Beregningsgrundlag 01.01-30.06.2023)
  AKUT 43,1
  Kompetencefond -
  Tryghedspulje -
  Arbejdsmiljø/SPARK 1,0
  Uddannelsesløft -
  AUA 14,7
  Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstid i alt 58,8


  Bemærk, at beløbet til AKUT-fonden er 0,1 øre højere end tidligere meddelt. Det skyldes, at der i løbet af overenskomstperioden er truffet beslutning om at disponere midler, der ved periodens begyndelse ikke var blevet disponeret. Derfor er der opstået behov for at opkræve disse midler. Midler, der ikke bliver disponeret i løbet af OK21-perioden, indgår i åbningsbalancen for OK24.

  Indbetalingerne foretages til:

  AKUT, c/o KL, Weidekampsgade 10,
  2300 København S.
  Reg.nr.: 8072
  Konto: 0001015891

  CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048

  Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning

  Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 afsættes et beløb på 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.

  Kommunen skal således pr. 1. April 2021 afsætte 1,15 øre, pr. 1. April 2022 afsætte 1,15 øre og pr. 1. april 2023 afsætte 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.

  Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder.

  Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

  Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ.

  De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.<

  UHT-bidrag

  UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

  Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige ansatte i perioden 1. januar – 30. juli 2023.

  Indbetalingerne foretages til:

  UHT-fonden
  c/o KL, Weidekampsgade 10,
  2300 København S.
  SYDBANK – reg.nr. 8072 0001020495 – S. Nr. 1005669493 – SE NR. 14654577

  Hvis du vil vide mere

  Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 pkt. 11. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).