Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver
Beskæftigelse

Erfaringer og indsigter fra Seniorpartnerskabet er nu blevet til fire letanvendelige værktøjer

43 kommuner har sammen med KL og Forhandlingsfællesskabet gennem det seneste år arbejdet med en styrket seniorindsats, der skal give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde.

04. sep. 2023

Indhold

  Arbejdet har resulteret i en lang række erfaringer og indsigter som Seniorpartnerskabet har gjort sig, blandt andet om, hvad der har betydning for seniormedarbejdernes beslutning om at blive eller trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det har ført til at Seniorpartnerskabet har udviklet fire letanvendelige værktøjer til den kommunale seniorindsats, der nu offentliggøres og forhåbentlig kan være til gavn for flere arbejdspladser.

  Værktøjer til en struktureret og konsekvent seniorindsats

  Værktøjerne der offentliggøres i dag, er udviklet i Seniorpartnerskabet på baggrund af de mange erfaringer partnerskabskommunerne har gjort sig og de ønsker og behov, der har været. De kan understøtte kommunernes indsats for fastholdelse af seniorer. Værktøjerne understøtter indsatsen lige fra dialogen i hovedudvalget, til inspiration til konkrete tiltag, der kan bidrage til fastholdelse og til samtalen mellem leder og den enkelte medarbejder. Flere kommuner er allerede begyndt at arbejde med værktøjerne, og vi håber at de også kan være til gavn for flere kommuner.

  De fire værktøjer er:

  • Arbejdshåndbog til den gode seniorindsats
  • Samtaleskabelon til seniorsamtaler
  • Inspirationskatalog, som indeholder eksempler på individuelle løsninger
  • Kommunikationsværktøj til oplysning om seniorindsatsen

  Værktøjer til en styrket seniorindsats (vpt.dk)

  Hør erfaringer og indsigter fra Seniorpartnerskabet

  Seniorpartnerskabet inviterer til et åbent webinar torsdag den 14. september kl. 13.00-14.30. Her tager flere af kommunerne fra partnerskabet ordet og deler deres erfaringer og indsigter om seniorindsatsen i deres kommune. Ligesom I vil kunne høre mere om de generelle erfaringer fra Seniorpartnerskabet. Desuden vil værktøjerne blive introduceret, ligesom der på webinaret vil blive delt eventuelle tips og muligheder for tilpasning til lige netop jeres lokale kontekst.

  Webinaret er for alle der har interesse i at høre mere om erfaringerne fra Seniorpartnerskabet. Vi håber at I har lyst til at se med – uanset om I har haft mulighed for at deltage i Seniorpartnerskabet eller ej.

  Klik her for tilmelding til webinaret 14. september kl. 13:00 – 14:30

  Webinaret bliver optaget og kan genses på Seniorpartnerskabets hjemmeside 

  Om Seniorpartnerskabet

  KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved OK21 enige om en fornyet og styrket seniorindsats med en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked. For at fremme seniorindsatsen blev KL og Forhandlingsfællesskabet blandt andet enige om at indgå et partnerskab om en styrket seniorpolitisk indsats. Seniorpartnerskabet har til formål, at parterne i de kommende år arbejder for en senere tilbagetrækningsalder og et godt seniorarbejdsliv.

  Seniordagsordenen er ikke blevet mindre aktuel. I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at knapt hver femte kommunale medarbejder trækker sig tilbage over de kommende 10 år - alene på grund af alder.

  Det bliver vi nødt til at tage alvorligt, både fordi vi således står til at sige farvel til en stor andel af erfarne medarbejdere, der har vigtig viden og erfaring. Kombineret med at det sker på et tidspunkt, hvor det i forvejen er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med nye medarbejdere, er det derfor vigtigt at vi sammen understøtter et langt og godt seniorarbejdsliv.

  Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner med deltagelse fra både kommunale ledere, tillidsrepræsentanter og andre relevante repræsentanter. Over det seneste år har Seniorpartnerskabet gennemgået et udviklingsforløb, hvor vi bl.a. har vendt muligheder og udfordringer i arbejdet med at styrke fastholdelsen af seniorer og partnerskabskommunerne har afprøvet forskellige indsatser. Undervejs har Seniorpartnerskabet delt ud af sine erfaringer, som kan findes via hjemmesiden Viden på tværs:

  Seniorpartnerskabet (vpt.dk)