Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver

Bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge genindført

Den 7. december 2023 vedtog Folketinget en lovændring, der påvirker håndteringen af feriepenge. Loven træder i kraft d. 31. december 2023 og genindfører tidligere bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge.

21. dec. 2023

Indhold

  Lovændringen medfører bl.a. følgende ændringer, som har betydning for kommunerne: 

  I de tilfælde hvor den ansatte tiltræder eller fratræder i løbet af et ferieår, kan den ansatte have ”decimalferie” – dvs. ferie, der er mindre end en feriedag. Efter lovændringen udbetales disse feriepenge på anmodning fra den ansatte efter ferieårets udløb.

  Med lovændringen skal beløb op til 5.000 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag automatisk udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb, hvis beløbet kan henføres til et ophørt ansættelsesforhold eller optjent ferie ud over 4 uger.

  Såfremt de uhævede feriepenge står hos FerieKonto eller en feriekasse, er grænsen for automatisk udbetaling sat til 3.000 kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag.

  I dag indeholder Ferieaftalerne en forpligtelse for kommunerne til at indberette feriegodtgørelse til indkomstregisteret og eventuelt indbetale til FerieKonto. Med lovændringen er der fremover adgang til at udbetale beløb på højst 2.500 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag direkte til den ansatte i forbindelse med dennes fratrædelse.

  De genindførte bagateludbetalingsregler i Ferieloven er ufravigelige, hvilket betyder, at de har direkte virkning i forhold til ferieaftalen.

  KL er enige med Forhandlingsfællesskabet om at ferieaftalen opdateres ved førstkommende lejlighed.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Nicolas No Richter

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3277

  E-mail: ninr@kl.dk