Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

I henhold til "Aftale pr. 1. april 2018 om lønninger for kommunalt ansatte”, skal der foretages en regulering af kommunale lønninger pr. 1. oktober 2020, jf. aftalens § 5.

13. aug. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

  Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,70 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

  Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2020 hæves med yderligere 0,09 pct.

  Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2020 i alt forhøjes fra 41,7798 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 42,8511 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

  Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

  Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2020 består af to elementer:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 0,70 pct., jf. aftalens § 5, stk. 1, og
   en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. aftalens § 5, stk. 2.

  Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter aftalens § 5, stk. 2, ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2020 hæves med yderligere 0,09 pct.

  Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2020 i alt forhøjes fra 24,3531 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 25,2927 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

  Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2020

  Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2020 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

  Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

  Reguleringsprocenten af:

  • efterindtægt af løn,
  • rådighedsløn og
  • ventepenge

  Skal med virkning fra 1. oktober 2020 forhøjes til 42,8511 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

  Kontakt KL

  Hvis denne information føre til yderligere spørgsmål, er du velkommen ti lat kontakte os.