Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Debatoplæg: Udnyt folkebibliotekernes potentiale

Folkebiblioteket er en af vores største kulturinstitutioner. Det er folkets bibliotek, og det er til for borgere i alle aldre. Her finder du KL's debatoplæg "Udnyt folkebibliotekernes potentiale" samt supplerende materiale til den lokale debat om folkebibliotekerne.

Indhold

  Det er kommunerne med kommunalbestyrelserne i spidsen, der sætter den lokale kurs for folkebiblioteket, så bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. Derfor har KL udarbejdet debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” til alle kommuner.

  Samfundsudfordringerne er mange: Ensomheden har bredt sig under corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over med "fake news", og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større. Her kan folkebibliotekerne spille en afgørende rolle i løsningen. 

  I oplægget peger KL på, at folkebibliotekerne udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan spille en væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere.

  Biblioteket er et fristed, et mødested, et kulturhus og digital berøringsflade til kommunen og andre myndigheder. Biblioteket har altså alle forudsætninger for at understøtte det lokale og kulturelle medborgerskab, demokrati og en række af FN’s verdensmål.

  Nedenfor kan du downloade debatoplægget, der er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen. Debatoplægget indeholder tre overordnede temaer:

  1. Dannelse, trivsel og læselyst
  2. Digitale medborgere
  3. Sammenhængskraft og fællesskab 

  Udnyt folkebibliotekernes potentiale.pdf

  Power Point-præsentation 

  Debatoplægget ledsages af en Power Point-præsentation med nøgletal og statistik, som beskriver nationale tendenser på biblioteksområdet. Præsentationen kan understøtte den lokale debat og suppleres med lokale data efter behov. 

  Power Point-præsentation: Nøgletal for biblioteker

  Links til data fra Danmarks statistik: 

  Her finder du links til relevant statistik på biblioteksområdet:

  Bibliotekernes udlån, bestand, materialeudgifter mv. - kommuneopdelt

  Bibliotekernes åbningstimer - regionsopdelt

  Folkebiblioteker i tal (slks.dk)

  Biblioteksbarometer for folkebiblioteker (slks.dk)

  De tre temaer i debatoplægget er illustreret med kommunale cases, der er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen. Her kan du finde flere cases, der kan understøtte den lokale debat.   

  Kommunale cases på biblioteksområdet

  KL vedtog i 2019 en række bibliotekspolitiske synspunkter til fremtidens folkebiblioteker, hvor formålet var at lægge op til en lokalpolitisk debat. Debatoplægget "Udnyt folkebibliotekernes potentialer" ligger i forlængelse af dette og KL's bibliotekspolitiske rolle de senere år. Du kan læse mere om KL's bibliotekspolitiske synspunkter nedenfor.

  Fremtidens folkebiblioteker

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk