Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

Varmeplanlægning

KL's information om varmeplanlægning er målrettet kommunerne i deres arbejde for strategisk varmeplanlægning.

Indhold

  I marts 2022 offentliggjorde EU-Kommissionen en plan for at gøre Europa uafhængig af russisk kul, olie og naturgas inden udgangen af 2030 grundet landets invadering af Ukraine. I udspillet stod det også klart, at forbruget af russisk naturgas skal inden udgangen af 2022 reduceres med to tredjedele. Udspillet er bakket op af den danske regering, og i "DANMARK KAN MERE II" fra april 2022 sættes den danske varmeplanlægning også under loop. 

  Du kan læse EU-Kommissionens udspil her

  D. 25 juni 2022 indgik Regeringen med en række partier en Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, hvor det blandt andet blev understreget at det er aftalepartiernes politiske ambition, at der i 2035 slet ikke er flere boliger i Danmark som opvarmes af gasfyr. Du kan læse mere om klimaaftalen under fanen 'Relevante regeringsudspil på energiområdet'. 

  Grundet DK2020 arbejder kommunerne ihærdigt med deres energi- og varmeplanlægning, som skal sikre den bæredygtige forsyning af varme til landets boliger. De politiske mål som er sat for 2030 gør det dog yderst nødvendigt at accelerere arbejdet på området, og implementere bæredygtige og langsigtede kilder til varmeforsyningen. 

  Udover at interessevaretage på kommunernes vegne på området, udarbejder KL løbende temadage og webinarer på området. KL har bl.a. arrangeret en temadag for den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning, og der er flere på tegnebrættet - f.eks. om brevskabelonerne. Hold derfor øje med KL's kommende arrangementer på området. I kan også se vores hjemmeside om aftalen mellem KL og regeringen m den fremrykket varmeplanlægning i kommunerne. Her kan I også få adgang til brevskabelonerne og følgebrev som er sendt ud til kommunerne og meget, meget mere. 

  Aftale mellem KL og regeringen om fremrykket varmeplanlægning

  KL og regeringen har indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Her på siden kan du holde dig løbende opdateret med relevant information om aftalen.

  Læs mere om fremrykket varmeplanlægning

  Til 'Temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning' tidligere på året var flere aktører indenfor branchen var inviteret med, herunder Dansk Fjernvarme, netselskaberne, Termonet og aktører indenfor varmepumper. Derudover gæstede professor Brian Vad Mathiesen og lektor Steffen Nielsen fra Aalborg Universitet for at fortælle om "Varmeplan Danmark 2021", som kan være et hovedværktøj i accelereringen. Temadagen blev afholdt d. 30 marts 2022 og blev live-streamet til 100+ interesserede. Har man interesse i at modtage materiale mm. fra webinaret kan dette sendes mod betaling. 

  Dansk Fjernvarme etableret en taskforce som kan assistere kommunerne i deres varmeplanlægnig: 

  Nedenfor kan I tilgå relevante rapporter om den kommunale varmeplanlægning heriblandt Dansk Fjernvarmes klima- og forsyningsudspil fra 2022, samt 'Varmeplan Danmark 2021 - En Klimaneutral Varmeforsyning'. 

  Har I mod på løbende vidensdeling? KL faciliterer et netværk for kommunale energi- og varmeplanlæggere hvor der løbende er mulighed for sparring og vidensdeling på de 3. årlige møder, og hvor vi altid inviterer relevante aktører ind til spændende oplæg. Læs mere om Energinetværket her.

  Fart på et grønt Danmark - Dansk Fjernvarmes klima- og forsyningsudspil april 2022.pdf

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Teamleder og Chefkonsulent

  Jesper Albér Madvig

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3523

  E-mail: jema@kl.dk