Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

Guides til etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok

I aftalen mellem KL og Regeringen om fremrykket varmeplanlægning er der fokus på behovet for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok i områder, hvor fjernvarmen fra eksisterende selskaber ikke udrulles. I sådanne tilfælde er der behov for, at kommunerne kan yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til varmeforsyning af flere boliger.

Indhold

  Politisk aftale

  For at alle kommuner kan drage nytte af erfaringer, der allerede er gjort på området, har KL oprettet denne hjemmeside, der faciliterer videndeling om fælles varmeforsyning i mindre målestok.

  Den 29. juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne.

  I aftalen indgår initiativ om fremme af fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok. I de områder, hvor eksisterende selskaber ikke udruller fjernvarme, kan det være relevant, at et mindre antal ejendomsejere etablerer en varmeforsyning i fællesskab. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne bidrager til understøttelse og udvikling af fælles varmeforsyningsprojekter i mindre målestok.

  Kommunerne kan yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til forsyning af flere boliger i områder, hvor eksisterende fjernvarmeselskaber ikke har planer om at udrulle fjernvarme. Energistyrelsen kan efter behov i dialog med KL udarbejde vejledningsmateriale om fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok. Staten yder bidrag til finansiering af omkostninger forbundet med den kommunale indsats for understøtning og udvikling af fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok, som er baseret på grøn bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden træbiomasse.

  Aftale mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning

  Fælles varmeløsninger i mindre målestok kan have flere navne. Begreberne termonet, energifællesskaber (for varme), byvarme, nærvarme mv. dækker mere eller mindre over det samme - nemlig en løsning hvor der etableres fælles lokale energianlæg, der består af 1) et varmeproduktionsanlæg 2) et mindre rørnet der fordeler varmen mellem de tilsluttede boliger. Der findes forskellige typer varmeproduktionsanlæg, der kan anvendes til fælles varmeløsninger i mindre målestok. Det kan være en varmepumpe, der enten har luft, jord, vand eller sol som varmekilde, eller en varmekedel der opvarmes via el eller biobrændsler. Det afhænger dog af boligområdets konkrete fysiske forhold, hvilke varmeproduktionsanlæg, der er mulige at etablere.

  Der er allerede kommuner, der har gjort sig erfaringer med etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Dette gælder både konkrete fysiske energianlæg, samt erfaringer med organiseringen, herunder hvordan og hvorvidt borgere, kommunen eller andre forsyningsselskaber kan stifte et selskab, der kan drive en fælles varmeløsning.

  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med materiale fra kommuner og andre aktører, der kan dele erfaringer og vejlede om fælles varmeforsyning i mindre målestok. Derudover vil der blive samlet op på centrale spørgsmål der dukker op undervejs i nedenstående Q&A

  Vejledningsmateriale (opdateret maj 2023)

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Rikke Busk Folkmann

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3349

  E-mail: rifo@kl.dk