Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Trafik og veje

Veje

Veje er afgørende for velfærd. De kommunale veje, cykelstier og fortove er afgørende for velfærd i Danmark. Vedligeholdelse, drift og nyanlæg er store poster på de kommunale budgetter. Derfor er der også fokus på, hvordan kommuner kan udvikle og effektivisere opgaverne.

Indhold

  47 kommuner har tilsluttet sig "Nøgletal på vejområdet", og indberetter præcist definerede regnskabstal til en fælles database. Disse nøgletal har dannet grundlaget for KL's analyse, "Vejkatalog – Effektivisering af den kommunale drift"

  Rapporten indeholder desuden gode eksempler fra kommuner, og en hjælp til udbud af opgaverne. Du kan læse rapporten her:

  Vejkatalog.pdf

  Modellen skal fungere som værktøj for vejchefer, der kan skabe oversigt over hvordan pengene bruges. Derudover kan det bidrage til udvikling af effektivitet og kvalitet i egen afdeling.

  En anden styrke ved nøgletal på vejområdet er, at data er defineret og udvalgt, så sammenligning med andre kommuner kan gøres mere entydigt og enkelt.

  At udvælge og definere nøgletal målrettet vejchefernes arbejde er en vanskelig øvelse. Definitioner skal afgrænses og beskrives, ønsker til tal er mange, men det skal også være overkommeligt at finde og indtaste tal og oplysninger.

  Men ét er tal opgjort i kr. og kr/enhed, noget andet er serviceniveauet på opgaverne – hvor tit slås græsset, antal fejning/år i by og på land, antal udkald til saltning osv. er også oplysninger, vi beder om i den digitale indberetning. Det er meget vigtige oplysninger, som skal gøre det mere enkelt at sammenligne sig med andre.

  Personaleudgifter i administration af veje og nyanlæg er foreløbig fravalgt i nøgletallene.

  Oversigt og definitioner over nøgletal på vejområdet finder du i dokumenterne nederst på siden.

  To kommuner har testet den nye digitale indberetning og skønner, at tal og oplysninger kan findes og indberettes inden for to arbejdsdage.

  For deltagerbetalingen får kommunen:

  • Unik adgangsnøgle til egen kommune, som kan deles mellem de, der taster og bruger nøgletallene.
  • Et nyudviklet digitalt registreringsskema, til indberetning af fakta om kommunens vejforhold
  • Udgifter på de 10 nøgletal og underliggende 36 nøgletal
  • Oplysninger om organisering
  • Eventuelt samarbejde med andre kommuner om hvilke kontraktformer kommunen anvender
  • Felter til registrering af oplysninger om serviceniveau
  • Benchmarkinganalyser. Se nogle af mulighederne i vedlagte Intro til nye deltagere,
  • Mulighed for at deltage i yderligere undersøgelse

  Vej- og Trafikchef Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune, udtrykker det sådan:

  "Med de her (nøgle-)tal har vi et bedre grundlag for at tage den politiske diskussion. Jeg hører også fra mine politikere om forhold og udgifter i andre kommuner. Så kan vi tage diskussionen om serviceniveau på et bedre grundlag. Vi kan blive fagligt dygtigere, vi kan undre os over hinanden".

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Nete Herskind

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3465

  E-mail: nehe@kl.dk