Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Beredskab

Beredskab

De kommunale beredskaber rykker ud, når der er brug for hjælp og en risiko for skader på personer, ejendom og/eller miljø ved ulykker og katastrofer. Udover de daglige hændelser som f.eks. brand og færdselsuheld betyder det også, at der sættes ind ved større klimahændelser som oversvømmelse eller storm etc.

Indhold

  De kommunale beredskaber er tæt på borgerne og står for over 98 pct. af de samlede indsatser i Danmark.

  Det kommunale beredskab er organiseret enten i fælleskommunale selskaber hvor flere kommuner på tværs af kommunegrænserne løser opgaven i fællesskab eller for et mindre antal kommuner i egne kommunale redningsberedskaber. Der er i alt 24 kommunale beredskabsenheder pt.

  Oversigt over de danske beredskabsenheder

  Redningsberedskab

  Det kommunale beredskab er tryghed tæt på borgerne. 

  De kommunale beredskaber rykker ud, når der er akut brug for hjælp og en risiko for skader på personer, ejendom og/eller miljø ved ulykker og katastrofer. Det er de dagligdagshændelser som f.eks. brand og færdselsuheld. Men det er også ved større hændelser som fx voldsomt vejr, der giver væltede træer og oversvømmelser. Målet er både at sikre liv og værdier.

  De kommunale beredskaber står for over 98 pct. af de operative indsatser i Danmark. Hvis der er længerevarende hændelser eller flere samtidige i et område, samarbejde de kommunale beredskaber og de samarbejder da også med Beredskabsstyrelsen. 


  Det kommunale beredskab er organiseret enten i fælleskommunale selskaber, hvor flere kommuner på tværs af kommunegrænserne løser opgaven i fællesskab eller kommunen har eget kommunalt redningsberedskaber. Der er i alt 32 kommunale beredskabsenheder med i alt 285 stationer fordelt over hele landet. 

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Nete Herskind

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3465

  E-mail: nehe@kl.dk