Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Byggeri

Om projektet

I januar 2023 etablerede KL en taskforce med det formål at støtte kommuner i deres arbejde med at energieffektivisere deres bygningsmasse og udbrede viden og vejledninger.

Indhold

  KL lancerer taskforce for energieffektiviseringer

  I januar 2023 opstartedes en taskforce for energieffektivisering af kommunernes egne bygninger. En taskforce, der vil besøge og yde rådgivning til udvalgte kommuner.

  Kommunerne tilbydes en gennemgang af relevante bygninger og en strategi for energibesparelse fastlægges. Kommunerne tilbydes yderligere rådgivning om anvendelse af energimærker, vurdering af renoveringsbehov, handleplaner for databaseret energiledelse, finansieringsmodeller for energirenoveringer og meget mere.

  Taskforcens arbejde tilrettelægges, så flest mulige får adgang til taskforcens viden og vejledning. Der vil løbende blive udviklet vejledninger til energieffektivisering i kommunerne, som formidles på workshops og webinarer rundt omkring i landet. Derudover vil nabokommuner blive inviteret ind i maskinrummet for at følge taskforcens arbejde.

  Projektets mål og planer

  Formål

  1. At støtte kommuner i deres arbejde med at energieffektivisere og energioptimere den kommunale bygningsmasse.
  2. At udbrede ’best practice’ mellem kommunerne, herunder værktøjer, cases og vejledninger, som udarbejdes i KL's arbejde med kommunerne.

  Målsætning

  At indsatsen fører til energibesparelser gennem brugen af energieffektivisering, energirenoveringer og energimærker i de kommunale bygninger ved at nedbryde barrierer for handling.

  Deltagere

  Et udvalg af kommuner som case-kommuner. Erfaringer indsamles og kommunikeres til øvrige kommuner via guides, workshops, webinarer og vejledninger i flere af KL's eksisterende netværk.

  Midler

  Projektet finansieres af Staten som led i ”Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme”

  Projektperiode

  Januar 2022 –december 2024

  KL og KommuneKredit: Veje til finansiering af kommunale energirenoveringer med fokus på leasing – 15. januar 2024

  KL og KommuneKredit går i KL-studiet og sætter fokus på leasing som en effektiv finansieringsmetode til kommunale energirenoveringer i et webinar den 15. januar. Webinaret har til formål at gøre kommunerne klogere på hvordan de kan finansiere deres energirenoveringer med afsæt i leasing. 

  Leasing er ikke en ny måde at finansiere tiltag i kommunerne. På trods af det vælger få kommuner at lease, når de energirenoverer. Københavns Kommune vil dele deres erfaringer med leasing til energirenoveringer, og efterfølgende vil eksperter fra både KL og KommuneKredit svare på spørgsmål omkring leasing og andre finansieringsformer som lån, intern og ekstern ESCO med videre.

  Program:

  Velkommen i studiet v/ KL

  09:00

  Hvordan påvirkes service- og anlægsrammen? v/ KL

  09:05

  Hvorfor leaser Københavns Kommune? v/ Københavns Kommune

   

  09:15

  Hvornår giver leasing mening? v/ KommuneKredit

  09:30

  Spørgsmål fra chatten v/alle

   

  09:40

  Tak for i dag

  09:45

  Praktisk Information

  Webinaret finder sted mandag den 15. januar fra kl. 09:00 til 09:45. Interesserede kan tilmelde sig webinaret via linket nedenfor, hvor de efter tilmelding vil modtage en mødeindkaldelse med link til webinaret.

  Link til webinar

  Sidst opdateret: 19. april 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Frederik Fenger Petersen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3462

  E-mail: frfp@kl.dk