Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Byggeri

Byggelov og sagsbehandling

På denne side kan du finde information om byggeloven, den kommunale sagsbehandling og statistik over kommunernes sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstider, byggelov og information om servicemålsaftalen

Indhold

  Kommuner på tværs af landet er optaget af at sikre lokal udvikling, fremdrift og vækst. Samtidig er det afgørende at kunne imødekomme erhvervslivets og private borgeres virkelyst og opkvalificering af bygningsmassen. Derfor er der kommunalpolitisk fokus på at sikre et velfungerende regelgrundlag for byggeriet og korte sagsbehandlingstider.

  Byggelovens udspecificerede krav og standarder er samlet i bygningsreglementet. Ændringen af Bygningsreglementet i 2018 indebar, at den tekniske byggesagsbehandling af fx brandsikkerhed og statik blev flyttet fra kommunerne og lagt ud til private rådgivere i en certificeringsordning.

  KL arbejder for, at de løbende ændringer af bygningsreglementet, herunder også certificeringsordningen, gør byggereglerne lettere at administrere for byggemyndigheden og mulige at forstå og efterleve for ansøgere.

  KL's høringssvar på bygningsområdet

  Det er en del af aftalen om fælles servicemål fra 2015, at kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø. Byg og Miljø er derfor blevet tilpasset aftalen om servicemål. 

  Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som anvendes af både borgere og virksomheder til ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser.

  Gå til hjemmesiden for Byg og Miljø her

  Ansøgningstyper og servicemålskategorier

  Med det nye bygningsreglement fulgte en tilpasning af Byg og Miljø, hvor ansøgningstyperne er blevet ændret. Dette er nu indarbejdet i dokumentet nedenfor med kobling mellem ansøgningstyper og servicemålskategori. Af dokumentet fremgår fortsat koblingen ift. BR15, som er gældende for sager ansøgt derefter.

  Ofte stillede spørgsmål dec 2018

  Aktivitetstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier 2022

  Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. Aftalen satte konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser.

  Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø, og sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk.

  Læs mere om aftalen i disse dokumenter: 

  Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 2016

  Hvorfor en aftale om servicemål kl 2016

  Teknisk bilag til aftale om servicemål

  Statistikken viser andelen af sager, der opfylder servicemålet. Det fortæller, hvor stor en del af sagerne, som ansøgerne kan forvente ligger inden for aftalen. Der er også et tal for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som er mere usikkert at bruge, fordi enkeltsager med lang sagsbehandlingstid kan trække gennemsnittet op.

  Kommunerne har forskellig geografi, bebyggelsestæthed og bygningstyper. Derfor kan sagsbehandlingstiderne umiddelbart ikke sammenlignes direkte på tværs af kommuner.

  Sagsbehandlingstiden er et udtryk for tiden, der går fra en sag registreres som ”fuldt oplyst” i kommunen til ansøgeren står med en afgørelse. Noget tid trækkes fra sagsbehandlingstiden, fx hvis kommunen venter på dokumentation i lang tid. Sagsbehandlingstiden er altså ikke et udtryk for den tid, som ansøgeren oplever fra start til slut, og er heller ikke et udtryk for den kvalitet af sagsbehandlingen, som ansøgeren oplever. Nogle byggesager kan have politisk interesse og skal fremlægges for byrådet. Andre sager er helt undtaget for servicemål. Kommunerne bruger også tid på andre sager, som godkendelser af arrangementer, midlertidige overnatninger, lovliggørelsessager og stikprøvesager.

  Kommunerne bruger også meget tid på dialog om bygningsreglementet, som er meget komplekst for især mindre byggeri. Her ønsker kommunerne at hjælpe borgerne, men god dialog tager tid, og kommer til udtryk som længere sagsbehandlingstid.

  Kl servicemålstatistik 2023

  Kl servicemålstatistik 2022

  Kl servicemålstatistik 2021

  Kl servicemålsstatistik 2020

  KL servicemålsstatistik 2019

  Kl servicemålsstatistik 2018

  Kl servicemålstatistik første halvår 2018

  Kl servicemålsstatistik andet halvår 2017

  Kl servicemålsstatistik 2016 2017

  Rambøll Management Consulting har i 2018 evalueret virksomhedernes serviceoplevelse og kommunernes overholdelse af de aftalte sagsbehandlingstider på byggetilladelses-, miljøgodkendelses- og husdyrgodkendelsesområdet for KL, Miljøstyrelsen og den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse. 

  Evalueringen viser, at servicemålsaftalen har haft en positiv effekt for sagsbehandlingstidernes længde, men også at det er svært at adskille denne effekt fra andre kommunale tiltag. Aktørerne på området vurderer, at servicemålsaftalen har betydet et større ledelsesmæssigt fokus i kommunerne, og at den formodentlig har medvirket til at reducere sagsbehandlingstiden i nogle kommuner. Læs evalueringen i listen nedenfor.

  Evaluering af servicemålsaftalen Rambøll 2018

  God service er mere end tid KL 2016

  God erhvervsservice kl inspirationskatalog 2017

  Nyhedsbrev fælles servicemål 2018

  Kommunerne arbejder løbende med at øge serviceoplevelsen for borgere og virksomheder. 

  KL understøtter kommunernes arbejde. Sammen med 11 kommuner og Andersen & Partners Management Consulting har KL identificeret de forskellige typer af servicebehov, kommunerne møder i kontakten med borgere og virksomheder, og formuleret en række tips og tricks til at målrette kommunens sagsbehandling til de forskellige servicebehov. 

  Målet er, at kommunerne ved hjælp af sagstyperne kan styrke serviceoplevelsen og reducere sagsbehandlingstiden. Sagstyperne samt tips & tricks er præsenteret i pixi-bogen "Nu til sagen". Den kan downloades på denne side sammen med en drejebog til implementering og tilhørende vejledninger, præsentationer, hjælpeskemaer mv.

  Drejebog nu til sagen guide til implementering 2018

  Pixi nu til sagen kl 2018

  Sagstyper implementeringsvalg

  Præsentationen af initiativet til interessenterne 2018

  Skema ansøgninger

  Skema tilsyn

  Vedrørende assistance til implementering

  Fakta om aftalen om servicemål

  Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.

  Miljøgodkendelse af husdyrbrug: For de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer af husdyrbrug.

  Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

  Sidst opdateret: 6. november 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Lynge Nørgård Pallesen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3202

  E-mail: lynp@kl.dk