Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Social

Høringssvar: Ændring af lov om social service

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til ændringsforslaget til lov om social service: Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn.

14. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Med lovforslaget foreslås det at genindføre forsøgsordningen med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb til plejeenheder, der har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn ift. den social- og plejefaglige kvalitet. Med ændringerne vil forsøgsordningen med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet være gældende for samme periode, som er gældende for forsøgsordning med Ældretilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed, dvs. frem til og med den 31. december 2024.

  I en tid hvor vi mangler hænder, er det vigtigt, at vi bruger ressourcerne rigtigt. Derfor mener KL helt overordnet set, at der er brug for, at vi får en ny og forenklet tilsynsmodel som sikrer, at ressourceforbruget står mål med værdien af indsatsen for medarbejdernes læring og for borgerne. Det fremgår således også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre en sanering og begrænsning i antallet af statslige tilsyn og tilsynsopgaver. Derfor vurderer KL, at det vil være uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at genindføre obligatoriske læringsforløb efter påbud. Ind til regeringen har gennemført saneringen på tilsynsområdet bør det i stedet være op til den enkelte kommune at vurdere, om det vil være gavnligt for dem at indgå i et forløb med Videnscenter for værdig ældrepleje, eller om de har andre veje til at kvalitetsudvikle deres tilbud.

  KL tager forbehold for politisk behandling.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Hanne Agerbak

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3116

  E-mail: hgb@kl.dk