Gå til hovedindhold
Sundhed
Social
Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

KL har modtaget udkast til forslag til bekendtgørelse om indberetnings­ pligt af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høring den 18. oktober 2021. Med udkastet til bekendtgørelse har KL også mod­ taget udkast til vejledning om, hvordan indberetningen skal foregå.

28. okt. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Forslaget til bekendtgørelse indebærer, at der indføres en indberetnings­ pligt til Sundhedsdatastyrelsen af helbreds- og personoplysninger hos alle, der yder høreapparatbehandling i forbindelse med høretab iht. sundhedslovens kapitel 15 a.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil frem­ sende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af forslaget til be­kendtgørelse.

  Af bekendtgørelsens § 2 og vejledningens side 5 fremgår det, at udkastet til bekendtgørelse foreslås at gælde for alle, der udfører høreapparatbe­handling i forbindelse med høretab i henhold til sundhedslovens kapitel 15 a, herunder kommunikationscentre.

  Kommunikationscentre udfører ikke høreapparatbehandling i henhold til sundhedslovens kapitel 15 a. KL foreslår derfor, at bekendtgø­relsens § 2 og vejledningen ændres, så det ikke fremgår, at kommunikati­onscentre skal indberette oplysninger.