Gå til hovedindhold

Høringssvar 2024: Social

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse

25. jun. 2024
Høringssvar
Social

Social- Bolig- og Ældreministeriet har den 23. maj 2024 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest fredag den 21. juni.

Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om dataindberetning

04. jun. 2024
Høringssvar
Social

Social- Bolig- og Ældreministeriet har den 6. maj 2024 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Høringssvar: Døgnophold i Danmark eller Færøerne/Grønland, samt udkast til vejledninger om hhv. døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland og om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

24. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har sendt et udkast til vejledning om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne i offentlig høring.

Høringssvar: Døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling/tilbageholdelse eller fuldbyrdelsen af en dom mv.

23. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig, og Ældreministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark som led i gennemførelsen af varetægtsfængsling eller fuldbyrdelsen af en dom.

Høringssvar: Magtanvendelse og lov om voksenansvar

03. apr. 2024
Høringssvar
Social

Social-, Bolig, og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.) i høring den 27. februar 2024.

Et par holder i hånd