Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social
Børn og unge

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 21. december 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse voksenansvar for anbragte børn og unge.

08. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse:

  Det fremgår af § 5, stk. 3, at børn og unge, der tilbageholdes på en delvis døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution ud over 24 timer, skal have adgang til at opholde sig i frisk luft i mindst 1 time dagligt.

  KL bakker fuldt ud op om, at børn og unge skal kunne tilgå frisk luft. Da bestemmelsen er ny for de delvist lukkede institutioner og afdelinger, vil KL gøre opmærksom på, at der skal anvendes ressourcer på denne op-gave, og at taksten som følge heraf må forventes at stige.

  KL har ikke yderligere bemærkninger til udkast til bekendtgørelse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk