Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar: Døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 26. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne.

23. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 24. november 2023.

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet
  inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT
  princippet.

  KL har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om døgnophold i
  tilbud i Danmark eller på Færøerne.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk