Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge

KL’s bemærkninger til Social- Bolig- og Ældreministeriets ændrede bekendtgørelse om Børnehuse.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2024.

23. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Social- Bolig- og Ældreministeriet har anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om Børnehuse. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. november 2023.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til bekendtgørelse i henhold til DUT-princippet. 

  I udkastet til bekendtgørelsen stiller Social-, Bolig- og Ældreministeriet forslag om ændringer i finansieringen af børnehusene som følge af aftalen om Børnene Først. Med bekendtgørelsen foreslås 80 pct. af driftsomkostningerne således finansieret via objektiv betaling fra kommunerne i regionen — mod 60 pct. i dag. 

  Endvidere forslås, at børnehusets driftskommune kan indregne udgifter til udvidelse eller flytning af børnehusene og etablering af tilhørende underafdelinger i de objektive finansieringsandele. 

  Endelig foreslås, at børnehusets driftskommune i forbindelse med en flytning eller udvidelse af hovedmatriklen for et børnehus eller etableringen af en ny underafdeling skal varsle de øvrige kommuner i regionen i rimelig tid forud for en eventuel takststigning. 

  KL har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i udkastet til bekendtgørelse om børnehuse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Hanne Gøttrup

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3249

  E-mail: hgh@kl.dk