Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Beskæftigelse

KL: Besparelser på 3 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen bør kraftigt genovervejes

Ekspertgruppen lægger op til et paradigmeskifte, som KL længe har efterspurgt. Men en besparelse på 3 mia. kan ikke undgå at gå ud over borgerne, understreger KL-udvalgsformand.

24. jun. 2024

Indhold

  Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelse har mandag præsenteret sit bud på, hvordan en model for fremtidens beskæftigelsesindsats skal se ud. 

  Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Peter Rahbæk Juel, kvitterer for, at de har gået til opgaven med krum hals:

  ”Det er en svær opgave, som ekspertgruppen er blevet stillet. Jeg vil derfor gerne kvittere for det store stykke arbejde, de har lavet, hvor borgerne og virksomhederne har været i fokus. Hvis regeringen og Folketinget gennemfører en stor del af anbefalingerne, vil vi utvivlsomt få et bedre beskæftigelsessystem,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

  ”Men det er bekymrende, at der fortsat holdes fast i en besparelse på 3 mia. kr. i en tid, hvor manglen på arbejdskraft er en af vores allerstørste udfordringer. Jeg har hele tiden sagt, at man skal passe på med ikke at høste, før man har sået.  Nu er ekspertgruppen kommet med nogle anbefalinger – men der er stadig lang vej endnu, før man kan begynde at tale om reelle forandringer. Vi har allermest brug for at kunne bruge ressourcerne på at understøtte virksomhederne og hjælpe borgerne godt videre på arbejdsmarkedet,” siger han.

  KL opfordrer Folketinget til at være modige 

  Ekspertgruppen anbefaler en gennemgribende forenkling af en alt for knopskudt og detaljeret beskæftigelseslov. De anbefaler at slanke den statslige styring, hvor fokus skal skifte fra ”tælleri” til resultater, samt markant færre målgrupper og en kraftig reduktion af de mange regler.

  ”Hvis Folketinget har modet til at følge ekspertgruppens anbefalinger, kan de ledige se frem til en individuel indsats på deres præmisser, hvor der i langt højere grad tages højde for den enkelte borgers behov. Nu har ekspertgruppen gødet jorden for, at vi kan få et tiltrængt opgør med alt det, der får ledige og udsatte borgere til at føle sig som brikker i et stort system. Derfor vil vi i KL holde skarpt øje med, om regeringen nu leverer de nødvendige regelforenklinger,” siger udvalgsformanden og fortsætter:

  ”KL ser frem til at blive inddraget i den videre proces og fortsætte dialogen med regeringen om, hvordan vi sikrer den bedst mulige beskæftigelsesindsats. Vi står over for en grundlæggende forandring af vores beskæftigelsesindsats, som skal omstilles fra et bureaukratisk og regelstyret system til et system med fokus på tillid til borgerne, medarbejderne og virksomhederne. Det er derfor afgørende, at man ikke haster en reform igennem, men i stedet holder fast i, at det bliver gjort ordentligt.”

  Beskæftigelsesindsatsen skal ligge i kommunerne

  KL’s udvalgsformand noterer derudover med tilfredshedshed, at ekspertgruppen anbefaler, at beskæftigelsesindsatsen fortsat skal være kommunalt forankret og tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, medarbejdernes faglighed og samarbejdet med virksomhederne:

  ”Det er vigtigt at holde fast i en kommunal forankring, for kommunen har både det økonomiske ansvar, myndighedsopgaven og det brede, lokale arbejdsmarkedskendskab. Derudover er kommunernes medarbejdere dem, der sidder overfor borgeren og bedst ved, hvilken hjælp de har brug for,” siger Peter Rahbæk Juel og understreger samtidig, at samarbejdet med de andre aktører også fremover vil være vigtigt:

  ”Vi har gennem en årrække udviklet rigtig gode samarbejdsrelationer med a-kasserne, virksomhederne og de private aktører. Det samarbejde skal vi holde fast i fremover.”

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk