Gå til hovedindhold
Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Eksempler på ungeforløb i Unge med kant Hovedstaden

Individuelle ungeforløb kan have forskellig udformning, forskellig varighed, forskellige aktiviteter og udfordringer såvel som forskellige resultater.

Indhold

  I sagens natur er individuelle ungeforløb netop individuelle og kan dermed have forskellig udformning og varighed. Samtidig kan de unge have behov for forskellige aktiviteter som følge af forskellige udfordringer såvel som resultater. For at kunne planlægge, gennemføre, kvalitetssikre og kommunikere individuelle ungeforløb, har aktørerne i Unge med kant benyttet den didaktiske model for individuelle forløb, som også kaldes 'Forløbsdidaktik'. 

  Efter forskellighederne således er blevet fremhævet, har praksis i projektet ´Unge med kant Hovedstaden´ vist, at der til en vis grad kan udpeges nogle typer ungeforløb.

  De omtrent 600 ungeforløb (status 1. sept. 2022) er bl.a. blevet gennemført som særlige gruppebaserede ungeforløb eller som helindividuelle forløb og ofte også parallelt med eller supplerende til uddannelse/job.

  De lokale forløb kunne inddeles groft i 7 forløbstyper. Indledningsvis skal følgende understreges:

  • Nedenstående forløb er ikke fyldestgørende, ikke normative, ikke endelige versioner, ikke gensidigt udelukkende eller udelukkende for andre muligheder.
  • Alle forløb har haft et individuelt fokus, uanset hvor stor en del af forløbene er foregået i kollektiv kontekst eller i grupper.
  • Alle forløb har relateret til ”Taksonomien for ungeprogression”. Læs mere om taksonomien på siden Ungeprogression - Værktøj til samarbejde om unges udvikling.
  • Varighed for de individuelle forløb kan ikke angives, og de 7 forløbstyper kan i princippet være dele af endnu længerevarende forløb eller kan have rummet kortere individuelle forløb.

  7 eksempler på typer af ungeforløb

  Bestående af de elementer, som de unge har brug for: Uddannelse, praktik, behandlinger, samtaler, deltagelse i arrangerede aktiviteter (standardtilbud i kommunerne), el.lign. med fokus på ungeprogression henimod erhvervsparathed, jf. taksonomien.

  Møder et par gange om ugen eller i anden kadence. Typisk åbne grupper med løbende ind- og udslusning af unge. Faciliteret af professionelle, i høj grad med ungeinddragelse i beslutningsprocesser (”meddesign”), ofte med mål om selvkørende grupper.
  Indhold og aktiviteter til møderne kan være:

  • Madlavning og bagning.
  • Restaurantbesøg.
  • Spil.
  • Faciliterede snakke.
  • Motion og sport, fælles gåture.
  • Udadvendte fælles aktiviteter (biblioteksbesøg m.m.). 

  Forskellige typer af didaktisk opbyggede gruppeforløb for målgrupper med forskellige behov, med stigende krav til de unge over tid.

  • Gruppevejledning.
  • Fokus på relationsdannelse.
  • Individuelle samtaler.
  • Fælles faglige aktiviteter.

  Fagprofessionelle deltager selv i faglige aktiviteter på lige fod som de unge.
  Vejledere fungerer som facilitatorer af gruppeprocesser.

  Varierende hyppighed. Kan være halvårligt eller op til 2-3 gange om ugen á ca. 5 timer. 

  Typisk supplerende til uddannelse under FGU, EUD, VUC m.m. eller i EUD10 og 8./9./10.-(special)klasse.

  Fokus på: 

  • Relationsdannelse.
  • Individuel vejledning (karrierelæring m.m.).
  • (Tematisk) gruppevejledning.
  • Besøg af uddannelsessteder og virksomheder.
  • Fysiske aktiviteter.
  • Faglig vejledning (fx særlig lektiehjælp, sprogstøtte m.m.).

  Tæt koordination mellem KUI og de ansvarshavende i virksomhederne i forbindelse med erhvervspraktik. 

  Kan også være individuelle forforløb eller gruppeforforløb til FGU.

  Hjælp til det mere faglige og boglige: 

  • Individuel matematik og dansk.
  • Online forløb, suppl. med personlig vejledning.
  • Særlig individuelt tilpasset matematik-app.
  • Økonomisk trivsel.
  • Som ekstraordinære gruppeforløb integreret i skolefag.
  • Lektiehjælp.
  • Specialdesignede korterevarende gruppeforløb med introduktion til særlige fagligheder.
  • Uddrag af de grønne fag, fx brandbekæmpelse.
  • Forskellige madlavningsaktiviteter, personligt og online.

  Gruppeforløb kvalificeret i forhold til unge i KUI som målgruppe (Unge med kant) og suppleret med individuel vejledning.

  Sidst opdateret: 23. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  E-mail: udy@kl.dk

  Konsulent

  Claire Stevens-Lekfeldt

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3929

  E-mail: clsl@kl.dk