Gå til hovedindhold

Didaktisk model for individuelle ungeforløb

Den didaktiske models elementer - Ungeprogression og kædeansvar

Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Denne didaktiske model, som er udviklet i projekt ´Unge med kant´, kan bruges i planlægningen og gennemførelsen af individuelle ungeforløb med målet om at gøre de unge erhvervsparate. Den øverste del af modellen omhandler progressionen i selve arbejdet og vejledningen af og med den unge. Den nederste del omhandler kædeansvaret, som er det koordinerende samarbejde mellem uddannelsesvejledere, ungdomsuddannelser og andre fagfolk omkring de unge.

Ungeprogression i den didaktiske model

Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Den øverste del af den didaktiske model for individuelle ungeforløb indeholder fem centrale elementer for ungeprogressionen, der hjælper til at få et velfungerende samarbejde og forløb med den unge henimod at den unge bliver erhvervsparat. Nedenfor uddybes elementerne med videoer af fagprofessionelle, der anvender den didaktiske model.

Kædeansvar i den didaktiske model

Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Den nederste del af den didaktiske model for individuelle ungeforløb indeholder fem centrale elementer for kædeansvaret, der hjælper de fagprofessionelle med at sikre en god kommunikation med hinanden og med den unge henimod at den unge bliver erhvervsparat. Nedenfor uddybes elementerne med videoer af fagprofessionelle, der anvender den didaktiske model.

Eksempler på ungeforløb i Unge med kant Hovedstaden

Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Individuelle ungeforløb kan have forskellig udformning, forskellig varighed, forskellige aktiviteter og udfordringer såvel som forskellige resultater.