Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Job

Tilfredshed med jobcentrenes virksomhedsservice

KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentre, der viser virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.

Indhold

  Strategisk værktøj til jobcenteret

  Alle landets jobcentre arbejder strategisk med at yde den bedst mulige service til virksomhederne og har fokus på at sikre kommunikationen og samarbejdet. Brug af tilfredshedsmålinger er en del af en strategisk indsats for at sikre, at jobcentrene har relevant viden om virksomhederne, og at der er løbende information om den lokale virksomhedsrettede indsats.

  Se resultaterne nedenfor.

  KL har udviklet en tilfredshedsmåling på tværs af jobcentre, der skal belyse virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.

  Praktisk om tilfredshedsmålingen

  KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner. Standardiseringen af skemaet gør, at det enkelte jobcenter kan holde egne resultater op mod gennemsnittet for de deltagende jobcentre. Der indgår enten to valgfrie spørgsmål, eller to variabler i tilfredshedsmålingen, som giver mulighed for at tage hensyn til lokale forhold i jobcenteret.

  Konkret udsendes spørgeskemaet hver tredje måned på baggrund af jobcenterets indsamlede data om virksomhedskontakt- og besøg. Spørgeskemaet består af en række prædefinerede spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Samlet måler tilfredshedsundersøgelsen på tilfredshed, kommunikation og responstid, og giver mulighed for, via mailnotifikationer, hurtigt at få feedback om virksomheder, der angiver en høj grad af utilfredshed.

  Tilmeld jeres jobcenter til tilfredshedsmålingen

  Kommuner kan tilmelde sig og finde yderligere oplysninger om tilfredshedsmålingen her

  Undersøgelsen bygger på mere end 4.200 besvarelser fra virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i første kvartal af 2024. Undersøgelsen viser, at næsten ni ud af ti virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet (87%). Det fremgår desuden, at mere end fire ud af fem virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov (81%).

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 16.600 besvarelser fra virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i løbet af 2023. Undersøgelsen viser, at næsten 9 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet (86%). Det fremgår desuden, at 4 ud af 5 er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov (80%). Derudover ansatte mere end halvdelen af virksomhederne (54%) en medarbejder som følge af et samarbejde med jobcenteret om rekruttering.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 4.300 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i tredje kvartal af 2023. Undersøgelsen viser, at næsten 9 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet (87%). Det fremgår desuden, at mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Endeligt har mere end halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret om rekruttering, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 3.400 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i tredje kvartal af 2023. Undersøgelsen viser, at mere end 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, at mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Endeligt har mere end halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret om rekruttering, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 4.600 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i andet kvartal af 2023. Undersøgelsen viser, at tæt på 9 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet (86 pct.). Det fremgår desuden, at mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Endeligt har mere end halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret om rekruttering, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 4.300 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i første kvartal af 2023. Undersøgelsen viser at 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Desuden har mere end halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret om rekruttering, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 13.400 besvarelser fra virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i 2022. Mere end 7 ud af 10 virksomheder var tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets evne til at finde en kandidat der passede til virksomhedens behov i 2022. Derudover var mere end 8 ud af 10 virksomheder samlet set tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet, og størstedelen af virksomhederne ville anbefale et samarbejde med jobcentret til andre virksomheder i 2022.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 3.700 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i fjerde kvartal af 2022. Undersøgelsen viser at 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Desuden har halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

  Undersøgelsen bygger på mere end 2.900 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i tredje kvartal af 2022. Undersøgelsen viser at 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Desuden har mere end halvdelen af virksomhederne, som har samarbejdet med jobcenteret, ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 3.600 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i anden kvartal af 2022. Undersøgelsen viser at 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, at 9 ud af 10 virksomheder vurderer, at forståelse for virksomhedens behov er vigtigt eller meget vigtigt i samarbejdet med jobcenteret og mere end 3 ud af 4 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov.

   

  Undersøgelsen bygger på mere end 3.000 besvarelser fra virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i første kvartal af 2022. Undersøgelsen viser at 8 ud af 10 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. Det fremgår desuden, at 3 ud af 4 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret evne til at finde en kandidat passende til virksomhedens behov. Over halvdelen af virksomhederne har ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med jobcenteret omkring rekruttering.

  *Rapporten er korrigeret efter indsamlingsperioden da en kommune deltog for 1. kvartal i perioden fra d. 13/06/2022-27/06/2022.

   

  Undersøgelsen er besvaret af mere end 5.500 virksomheder der har været i kontakt med jobcenteret i 2021. Samlet set er 8 ud af 10 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet, og næsten 4 ud af 5 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov.

   

  Undersøgelsen med besvarelser fra mere end 1.900 virksomheder viser, at mere end 4 ud af 5 virksomheder samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcenteret. Desuden har over halvdelen af virksomhederne ansat en medarbejder som følge af samarbejdet.

   

  Undersøgelsen med besvarelser fra mere end 1.350 virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i 3. kvartal 2021 viser, at 8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet. 4 ud af 10 virksomheder forventer at have behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder. Og 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med jobcentrenes match mellem virksomheder og kandidater. Samtidig er 3 ud af 4 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov.

   

  Undersøgelsen med besvarelser fra mere end 1.500 virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i 2. kvartal 2021 viser, at 4 ud af 10 virksomheder forventer at have behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder. Og 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med jobcentrenes match mellem virksomheder og kandidater. For første gang i undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt til deres rekrutteringsbehov og forventede rekrutteringskanaler. Resultaterne viser, at næsten halvdelen af virksomhederne, som forventer at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder, forventer at anvende jobcenteret som rekrutteringskanal (46 pct.). Derudover forventer virksomhederne særligt at anvende jobopslag (68 pct.) og netværk (61 pct.) som rekrutteringskanaler.

   

  Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 virksomheder oplever, at forståelse for deres virksomheds unikke behov er det vigtigste parameter i samarbejdet med jobcenteret, og at 8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med det, jobcentrene leverer i den sammenhæng. Den store tilfredshed gælder også på områderne det generelle samarbejde med jobcenteret (84 pct.), kommunikation (83 pct.), responstid (80 pct.) samt information (78 pct.). Derudover er 8 ud af 10 virksomheder tilfredse med deres samarbejde med jobcentrene, og størstedelen af virksomhederne vil anbefale et samarbejde med jobcentret til andre virksomheder.

   

  Undersøgelsen viser, at virksomhederne er meget tilfredse med jobcentrenes service. 8 ud af 10 virksomheder har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet.

  Læs mere om resultaterne i nedenstående rapport.