Arbejdsgiver

Trepartsforhandlinger

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgår løbende trepartsaftaler. Læs om aftalerne her.

Trepartsaftale om AUB

Den 28. maj 2020 indgik KL en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

 • PDF

  Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (AUB)

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB. Midlerne har således effekt i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer som følge af Corona-krisen, men der er også vigtige kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr. De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.

De elementer i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt:

 • Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr. Heraf
  • 266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen.
  • 134 mio. kr. fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og videreuddannelsesbidrag.
 • Forhøjet lønrefusion resten af 2020 - 48 mio. kr.
 • Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner - 120 mio. kr.
 • Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed - 50 mio. kr. Heraf:
  • 10 mio. kr. til sommerferiegabet for SOSU-elever
  • 10 mio. kr. til rekruttering af nyledige til SOSU-området
  • 30 mio. kr. til yderligere initiativer på SOSU-området.

 

KL har udarbejdet en vejledning til aftalen, som du kan se nedenfor. Vejledningen indeholder også de mest adspurgte spørgsmål og svar.

 

 

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Den 28. august 2016 indgik regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Parterne er blevet enige om en række initiativer, der kan sikre øget udbud af arbejdskraft med henblik på at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

 • PDF

  Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Centralt i aftalen er introduktionen af en ny praktikpladsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Målet er, at der årligt oprettes 8.- 10.000 flere praktikpladser.

Parterne har endvidere indgået aftale om en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2017 og 2018.

Aftalen betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

 

Ny praktikpladsaftale for SOSU og PAU uddannelserne

 • PDF

  To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser.pdf

 • PDF

  Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedr. ny fordelingsnøgle for sosu-assistenuddannelsen.pdf