Arbejdsgiver Personalejura

Tjenestemænd

Tjenestemandsansættelsen er en særlig ansættelsesform, som har rødder langt tilbage i tiden, men som efterhånden er afløst af andre ansættelsesformer, herunder særlig overenskomstansættelse. Tjenestemandsansættelser anvendes i kommunerne nu primært på enkelte chefgrupper.

Tjenestemandsansættelse

Der er pr. 1. januar 2016 ansat 13.000 tjenestemænd i kommunerne, og af disse er hovedparten ansat indenfor folkeskolen som lærere og ledere. Den næststørste tjenestemandsgruppe i kommunerne er kontoransatte.

Det er som hovedregel den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter om en stilling skal besættes på tjenestemandsvilkår. Der er bortset fra enkelte chefgrupper og tjenestemænd i ”den lukkede gruppe” ikke længere personalegrupper i kommunerne, der har krav på en ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemandsansættelsen adskiller sig på en lang række punkter fra andre ansættelsesformer, og er præget af en detaljeret regulering både i forhold til ansættelsen, under ansættelsen samt i forbindelse med afsked og fratræden.

Tjenestemandspension

Et særligt kendetegn ved tjenestemænd er, at de er omfattet af en tjenestemandspension.

Læs mere om tjenestemandspension.

Hvor kan jeg finde tjenestemandsreglerne?

Reglerne om tjenestemandsansættelse fremgår af det kommunale tjenestemandsregulativ med tilhørende regulativer og aftaler, som du finder her.

Hvor kan jeg få hjælp?

Jura og EU yder rådgivning og bistand i alle tjenestemandsretlige spørgsmål i forbindelse med såvel fortolkning af reglerne som håndtering af konkrete tjenestemandssager.

Jura og EU yder herudover konsulentbistand bl.a. i forbindelse med afvikling af tjenstlig forhør.

Kurser om tjenestemandsret

Jura og EU udbyder desuden kurser om tjenestemandsret i samarbejde med Komponent. 

Du kan læse mere om jura og EU's kurser på Komponents hjemmeside.

 

 • DOCX

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2022.docx (1)

 • PDF

  Bilag 1- pr. 1. oktober 2022 (2).doc

 • DOC

  Bilag 2- pr. 1. oktober 2022 (1).doc

 • DOC

  Bilag 3 - pr. 1. oktober 2022.doc

 • DOC

  Bilag 4 - pr. 1. oktober 2022.doc

 • DOC

  Bilag 5 - pr. 1. oktober 2022.doc

×

Log ind