Kompetence og udvikling

Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT er en særlig indsats under Den Kommunale Kompetencefond, hvor der ydes tilskud til vikardækning/lønrefusion i forbindelse med screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik og IT.

Formål
Hensigten med KL, FOA og 3F's indsats Bedre til ord, tal og IT er at tilbyde medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og bruge IT et særligt forløb, hvor dette ønske kan blive indfriet. I denne indsats gives der derfor tilskud til vikardækning/lønrefusion, når medarbejderne bliver screenet i deres færdigheder og efterfølgende deltager i kursus, hvis de har behov for det. Medarbejderne kan indenfor indsatsens rammer opnå tilskud til screening, ordblindeundervisning (OBU), FVU start, FVU dansk, FVU matematik og et særligt tilrettelagt IT-kursus.

Indsatsen omfatter alle kommunalt ansatte på en FOA eller 3F overenskomst.

Baggrund
Manglende grundlæggende færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og IT udgør en alvorlig hindring i det daglige arbejdsliv på stort set alle typer kommunale arbejdspladser i dag. Og ansatte, som mangler sådanne almene færdigheder vil have vanskeligt ved at klare morgendagens arbejdsmæssige udfordringer, herunder deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.

Fokus på medarbejdernes deltagelse
Erfaringerne viser, at det kan være svært at motivere medarbejderne til at deltage i undervisning i disse fag. Det skyldes dels at vanskeligheder med at læse, skrive, regne og bruge IT desværre stadig er ømtålelige emner for lederen og medarbejderne selv at berøre. Dels er der mange medarbejdere, som ikke umiddelbart bliver tiltrukket af længere kursusforløb.

For at få flest muligt medarbejdere til at deltage i et kursusforløb, kræver det således en indsats fra flere parter. Projektet startede som et pilotprojekt i 5 kommuner, som er blevet procesevalueret af The Nudging Company (TNC), der har givet en række anbefalinger ("Den ideelle proces") til udrulningen af projektet i større skala. Ligeledes har TNC udarbejdet fire guides til forskellige roller i projektet samt en pjece til medarbejdere. Materialet kan findes i boksene til højre.

Kontakt
Er du interesseret i at høre om projektet, er du velkommen til at kontakte Sanne Brønserud Larsen, sla@kl.dk.

Læs mere på hjemmesiden, hvor I også kan ansøge om at blive en del af indsatsen.

Materiale