Arbejdsgiver Kompetence og udvikling

Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT er en indsats under Den Kommunale Kompetencefond. Indsatsen yder tilskud til vikardækning eller lønrefusion i forbindelse med screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik og IT.

Kurser i dansk, matematik og IT

Bedre til ord, tal og IT er udviklet af KL, 3F og FOA i fællesskab. Det er en indsats, som involverer kurser til kommunalt ansatte, der kan styrke deres kompetencer inden for dansk, matematik og IT. 

Oven i dette bidrager kurserne til medarbejdernes trivsel i hverdagen og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.


Indsatsen giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning, når de ansatte deltager i screening og kurser. Alle kommunalt ansatte på en FOA- eller 3F-overenskomst er omfattet.

Tilmelder arbejdspladsen sig Bedre til ord, tal og IT, bliver alle på arbejdspladsen screenet. Herefter vil dem, der har behov, bliver tilbudt undervisning. Det gælder kurser i ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende voksenundervisning (FVU), herunder FVU-start, FVU-dansk, FVU-matematik eller FVU-digital. 

Gavner arbejdsglæden og kerneopgaven

Erfaringer viser, at cirka halvdelen af de kommunale medarbejdere på en FOA- og 3F-overenskomst har udfordringer med dansk, matematik eller IT. 
 


Der stilles i dag flere krav til medarbejdernes kompetencer, fordi deres arbejde typisk indeholder mere dokumentation, afrapportering og flere digitale opgaver. Disse krav kan påvirke medarbejdernes trivsel negativt, hvis opgaverne opleves som meget udfordrende.

Med kurserne i dansk, matematik og IT bliver medarbejdernes kompetencer løftet. Efter deltagelsen oplever medarbejderne ofte en øget arbejdsglæde og selvstændighed i opgaveløsningen til gavn for dem selv og arbejdspladsen.

 

Lederens og tillidsrepræsentantens rolle

Mangel på færdigheder i læsning, stavning, regning og IT, kan være et ømtåleligt emne at tage op for lederen og medarbejderne.

Der hviler derfor et ansvar på ledere og tillidsrepræsentanter i forhold til at motivere medarbejderne til at deltage. Pjecen nedenfor kan være et redskab i den proces.

HR kan understøtte arbejdet ved at hjælpe med at søge midler og dele erfaringer på tværs af afdelingerne i kommunen.

Pjece - Bedre til ord, tal og IT

Guide til roller i indsatsen

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de involverede kan hjælpe processen i gang, så deltagerne får det bedst mulige forløb. 

Der er en guide til lederen, tovholderen, fællestillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten.

Kontakt

Er du interesseret i at høre om indsatsen, er du velkommen til at kontakte Jette Bakkedal, jeba@kl.dk.

Læs mere på hjemmesiden www.denkommunalekompetencefond.dk, hvor I også kan ansøge om at blive en del af indsatsen.

×

Log ind