Arbejdsgiverpolitik og analyse Sygefravær

Sygefraværsforum

KL er tovholder det kommunale Sygefraværsforum, som har til formål at understøtte videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne samt at inspirere kommunerne til deres arbejde med sygefravær.

KL's nye kommunale netværk: Sygefraværsforum

Sygefraværsforum er et kommunalt netværk, der har til formål at understøtte videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne. På møderne i Sygefraværsforum vil vi lægge vægt på, at kommunerne får mulighed for at dele erfaringer og overvejelser ind på sygefraværsdagsordenen. Herudover vil der blandt andet være videns- og inspirationsoplæg fra relevante aktører.

Møderne vil hver gang have et overordnet tema. Det kan fx være bedre brug af data, korttidssygefravær, HR’s rolle i indsatsen m.m.

Vi skal lære af hinanden

Der ligger meget viden ude i kommunerne om, hvad der virker, hvad der ikke virker så godt, og om hvor der er behov for mere viden mv. Sygefraværsforummet er udover viden fra relevante aktører, derfor baseret på deltagernes inputs og erfaringsudveksling. Det er vores hensigt at skabe et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer, overvejelser og idéer, både i gode og de mindre gode, da der er meget læring at hente i begge typer – og hente inspiration til det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet i egen kommune.

Som et fast element i Sygefraværsforum vil vi gerne have kommune-cases, som giver indblik i, hvordan sygefravær håndteres. Har du en god case, som du har lyst til at dele med dine kolleger i andre kommuner? Så er du meget velkommen til at kontakte os. 

Et flydende netværk

Arbejdet med sygefraværet kan være bredt forankret og involvere flere medarbejdere og ledere. Derfor er Sygefraværsforum tilrettelagt sådan, at kommunerne fra gang til gang afhængigt af hvem dagsordenen er mest relevant for, kan vælge hvilke ledere eller medarbejdere, der deltager i det konkrete møde. 

Det praktiske

Her finder du praktiske informationer om Sygefraværsforum:

  • Der vil være to møder årligt – skiftevist øst/vest for Storebælt

  • Tilmelding sker fra enten fra møde til møde eller gennem pakkeløsning (nærmere information kommer)

  • Mere information om priser, betalingsmuligheder m.m. vil snart blive offentliggjort

Kommende møder

Den 27. august 2021:

På næste Sygefraværsforum vil vi gerne facilitere en dialog og erfaringsudveksling om sygefraværet i lyset af corona.

KL afholder to workshops – én med fysisk fremmøde og én afholdes virtuelt via teamslink. Begge arrangementer har en deltagerbegrænsning på 50 personer for at give mulighed for, at alle grupper kan få sparring af vores facilitator, Ann Kristina Løkke Møller.

Tilmelding og yderligere information kan findes herunder:

Fysisk fremmøde:
Kl. 10.00 - 12.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Læs mere og tilmeld jer workshoppen med fysisk fremmøde her:
Fysisk sygefraværsforum - en workshop i lyset af corona (kl.dk)

Virtuel workshop:
27. august 2021 kl. 13.00 - 15.00 via teamslink

Læs mere og tilmeld jer den virtuelle workshop her:
Virtuelt sygefraværsforum - en workshop i lyset af corona (kl.dk)

November 2021:
Kommunen som både arbejdsgiver og myndighed.
Nærmere dato følger.

Maj 2022:
Bedre brug af data i sygefraværsindsatsen.
Nærmere dato følger.